So sánh RTU và gateway

RTU và Gateway là hai khái niệm mà chúng ta bắt gặp rất nhiều trong hệ thống SCADA. Vậy RTU và Gateway là gì? Hai khái niệm này có giống nhau? Cùng tìm hiểu qua bài viết so sánh RTU và Gateway dưới đây nhé.

Khái niệm

1. RTU là gì?

RTU là viết tắt của cụm từ Tiếng Anh Remote Terminal Unit, là 1 chuẩn giao tiếp của modbus serial sử dụng 2 dây thông qua truyền nhận TX/RX qua loại kết nối RS485 (2 line). Giao thức RTU phục vụ việc thu thập và truyền dữ liệu theo dạng Master/Slave (Master: gateway/ Slave: các thiết bị thực thi ngoài field có hỗ trợ cổng giao tiếp RTU) với data truyền nhận là 1byte (8 bits). Một Master có thể đọc ghi dữ liệu từ tối đa 32 Slaves.

rtu-la-gi
rtu-la-gi

2.Gateway là gì?

Gateway là một thiết bị hỗ trợ chuyển đổi giao thức, cho phép ghép nối hai loại giao thức với nhau. Cụ thể từ các giao thức của device tự dạng serial như Modbus ASCii, Modbus RTU (hỗ trợ 2 cổng độc lập RS232 và RS485), chuyển thành các giao thức ethernet protocol (FTP,HTTP,SNMP,Modbus TCP,Ethernet IP).

Gateway
Gateway

Gateway hỗ trợ để server có thể giao tiếp và gửi lệnh xuống các thiết bị thực thi mặc dù chúng không cùng thuộc một chuẩn truyền thông.

So sánh RTU và gateway

So sánh RTU và Gateway
So sánh RTU và Gateway

Như vậy, qua khái niệm chúng ta hiểu được RTU là loại giao thức hỗ trợ qua cổng RS485 và Gateway là module giúp chuyển đổi sang giao thức ethernet protocols, trong đó gateway là thiết bị chuyển đổi giao thức để hệ thống SCADA có thể lấy data và gửi lệnh điều khiển ngoại vi, RTU là giao thức lấy trực tiếp data và lệnh điều khiển xuống thiết bị ngoại vị cần thông qua gateway để hệ thống SCADA có thể tiếp nhận.

Cụ thể thì thường Gateway như một module trung gian giữa hệ thống scada và các thiết bị không hỗ trợ chuẩn truyền thông ethernet protocol. Gateway sẽ thu nhận dữ liệu thiết bị và convert lên hệ thống Scada, ngược lại Scada sẽ ra lệnh và gateway sẽ convert lệnh đó theo chuẩn của device để device có thể hiểu và thực thi được.

Việc sử dụng Gateway tùy thuộc vào đặc điểm nhà máy/trạm và có ưu nhược điểm khác nhau vì thực tế nếu server và trạm có cùng giao thức truyền thông thì không cần sử dụng bổ chuyển đổi gateway.

Các trạm cổ điển chỉ hỗ trợ truyền thông qua cổng serial dạng chủ yếu RTU, hệ thống SCADA (theo chuẩn ethernet protocol) sẽ không thể nhận và gửi lệnh xuống trạm, gateway chính là cánh cổng để chúng có thể bước vào nội tâm của nhau và thấu hiểu lẫn nhau (nói chung giao tiếp với nhau).

Đồng thời do tính độc lập nên RTU phù hợp với các nhà máy/trạm cổ điển, khi mà việc truy cập vào dữ liệu DCS không ổn định/không thực hiện được.

Nếu sử dụng giao thức RTU, tích hợp cùng hệ thống PLC, điều này có lợi thế giảm chi phí phần cứng (các module I/O, card analog, dây dẫn đến các device thực thi có hỗ trợ giao tiếp modbus RTU) có thể loại bỏ những nhược điểm của các phần cần cứng trên , tin cậy, và việc mở rộng (tăng/giảm point, cấu hình kết nối dữ liệu) thực hiện được dễ dàng.

Bài viết trên đã đưa ra cụ thể so sánh RTU và Gateway, hi vọng sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn để có thể ứng dụng tốt hơn khi làm việc với hệ thống SCADA nhé.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.