MES – SCADA

Thuận Nhật – IAS (SolutionIAS) với các giải pháp tự động hóa thông minh giúp doanh nghiệp cải thiện về hiệu suất, chất lượng sản phẩm và khả năng cung cấp hàng hóa với phần mềm MES – SCADA.

 • MES (Manufacturing execution system) được coi là hệ thống trung gian giữa hệ thống ERP và hệ thống SCADA hay còn gọi là hệ thống quản lý quy trình MES là một hệ thống điều khiển để quản lý và giám sát công việc trong quá trình sản xuất tại nhà máy.
 • MES theo dõi tất cả thông tin sản xuất trong thời gian thực, nhận dữ liệu từ các robot theo định thời, màn hình máy và nhân viên.
 • Hệ thống này ra đời nhằm cải thiện năng suất và giảm thời gian chu kỳ sản xuất, tiết kiệm chi phí, chuyên nghiệp hóa đến từng khâu sản xuất nhỏ nhất,… MES có thể được kết hợp với ERP để quản lý các nhà máy có thể chủ động bảo đảm việc phân phối các sản phẩm chất lượng, hiệu quả, kịp thời.
 • Một hệ thống tự động hóa sản xuất đầy đủ được tích hợp từ thấp lên cao bao gồm: Tầng thiết bị, tầng điều khiển & MES ở trên tầng điều khiển. MES có chức năng hoạch định sản xuất và phân phối công việc, trên cùng là tầng ERP.
  MES đóng vai trò khá quan trọng trong hệ thống tự động hóa sản xuất.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG MES

 • Quản lý vòng đời sản phẩm bao gồm lưu trữ, kiểm soát phiên bản và trao đổi với các hệ thống dữ liệu tổng thể khác như quy tắc sản xuất sản phẩm, hóa đơn, chứng từ, quy trình… Dữ liệu nhận được tất cả tập trung vào việc xác định cách tạo sản phẩm.
 • Lên kế hoach sản xuất, phân bố nguồn lực
 • Yêu cầu phối hợp các bộ phận
 • Phân tích sản xuất
 • Quản lý thời gian máy dừng
 • Quản lý chỉ số hiệu suất tổng thể của máy móc (OEE – overal euipment eŽectiveness)
 • Quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý vật tư
 • Theo dõi và giám sát sản xuất. Thu thập thông tin liên quan đến đơn hàng đã hoàn thành của các lô hàng, yêu cầu thiết bị
 • Số hoá các thông tin hoàn chỉnh từ sổ tay ghi chú vào hệ thống Web/máy tính bảng.

ƯU ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM MES

– Loại bỏ việc nhập liệu thủ công lệnh sản xuất.
– Đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu đặt ra của các quy trình sản xuất.
– Cải thiện và tuân thủ theo các quy trình sản xuất.
– Cải thiện việc quản lý, nhìn nhận, phân tích chuỗi cung ứng.
– Linh hoạt, giảm thiểu thời gian sản xuất sản phẩm.
– Giảm chi phí nhân công, máy móc.
– Tăng chất lượng sản phẩm.
– Tăng thời gian hoạt động khả dụng của máy móc.

MỘT SỐ PHẦN MỀM CỦA IAS

– Hệ thống kiểm soát đăng tài
– Hệ thống xếp bao, quản lý kho thành phẩm
– Hệ thống quản lý băng tải xuất hàng
– Hệ thống truy nguyên nguồn gốc sản phẩm
– Giao tiếp với hệ thống ERP
– Hệ thống quản lý và bảo trì thiết bị
– Quản lý năng lượng tiêu thụ

1. Nhập nguyên liệu

Quản lý tiếp liệu

 • Quản lý nhập kho nguyên liệu
 • Quản lý tiếp liệu sản xuất
 • Quản lý xuất nguyên liệu cho sản xuất

nhap-nguyen-lieu-1

nhap-nguyen-lieu-1

Tính năng

 • Tạo kế hoạch tiếp liệu cho các hệ thống tiếp liệu độc lập với nhau
 • Quản lý nguyên liệu nhập vào silo kho xá, bin trung gian và bin định lượng
 • Kiểm soát nguyên liệu bằng mã vạch theo lô (sử dụng trong hệ thống truy nguyên nguồn gốc sản phẩm)
he-thong-tiep-lieu
Giám sát kế hoạch tiếp liệu
bao-cao-tiep-lieu
Báo cáo các lần tiếp liệu

2. Quản lý sản xuất

Quản lý định lượng

Tính năng

 • Tạo kế hoạch sản xuất để đưa công thức ra các điểm định lượng tương ứng trong dây chuyền sản xuất
 • Kiểm soát định lượng theo từng lô, mẻ ứng với từng công thức

quan-ly-san-xuat

 • Theo dõi từng điểm định lượng
 • Cho phép/ không cho phép điểm định lượng hoạt động
 • Vận hành từng điểm định lượng

he-thong-theo-doi-dinh-luong

 • Quản lý công thức theo nhóm
 • Quản lý công thức theo phiên bản
 • Quy định thành phần và điểm định lượng của từng loại nguyên liệu
 • Cho phép nhập công thức một cách nhanh chóng từ file có sẵn

quan-ly-cong-thuc

quan-ly-cong-thuc-theo-phien-ban

Cài đặt thông số nghiền trộn

 • Cài đặt các thông số nghiền theo công thức (dòng, lưới nghiền, lưới sàn,…)
 • Cài đặt thông số cho máy trộn theo công thức (trộn khô, trộn ẩm, thời gian trộn)
 • Kiểm soát các công thức khác nhau khi tiến hành trộn

quan-ly-san-xuat-nghien-tron

Cài đặt thông số ép viên

 • Tạo kế hoạch cho phép chạy và kiểm soát quá trình chạy kiểm tra bin ép và bin thành phẩm đúng với công thức ép
 • Cho phép nạp thông số để điều khiển ép viên theo công thức

cai dat thong so ep vien

Quản lý nguyên liệu

 • Giám sát lượng tồn kho
 • Báo động tồn kho
 • Sai số của từng nguyên liệu khi định lượng

quan-ly-nguyen-vat-lieu

Kế hoạch sản xuất

 • Có thể tạo nhiều lệnh sản xuất (với công thức và số lượng cụ thể)
 • Các lệnh sản xuất có thể thực hiện tuần tự hay ưu tiên theo yêu cầu của người vận hành

ke-hoach-san-xuat

 • Các kế hoạch sản xuất đã thực hiện sẽ được giám sát, kiểm tra bằng các báo cáo sản xuất

bao-cao-san-xuat

Theo dõi sản xuất

 • Quá trình chuyển mẻ sẽ được theo dõi, quản lý theo các bước. Việc theo dõi mẻ giúp biết được 1 mẻ sản phẩm đang ở đâu, giai đoạn nào trong quá trình sản xuất

he-thong-theo-doi-me

3. Hệ thống giám sát, quản premix

 • Quản lý định lượng theo lô từ công thức được đưa ra theo kế hoạch sản xuất (sai số, tồn kho, hạn dùng, FIFO)
 • In barcode để sản xuất quản lý lượng thuốc đổ vào máy trộn.
 • Báo cáo sản xuất premix
 • Báo cáo mức sử dụng nguyên liệu trong ngày/công thức
 • Báo cáo mức sử dụng nguyên liệu theo từng công thức

he-thong-quan-ly-premix

4. Quản lý xuất hàng

Ra bao

 • Tạo kế hoạch cho phép ra bao, kiểm tra điểm ra bao đúng thành phẩm ra bao
 • Đồng bộ dữ liệu từ cân ra bao và robot xếp bao, lên kế hoạch ra bao lưu kết quả báo cáo

quan-ly-xuat-hang-ra-bao

Hàng

 • Lấy lệnh cân hàng xá tại PCS hoặc từ hệ thống ERP
 • Cài đặt thông số xe bồn (vị trí, thể tích chứa,..)
 • Điều khiển bồn cân hàng xá trong quá trình định lượng và xả

quan-ly-xuat-hang-xa

Quản băng tải xuất hàng

 • Quản lý danh sách đơn hàng bán từ phòng bán hàng (lấy tự động)
 • Xuất hàng theo số lượng được hệ thống đếm tự động và hiển thị lên bảng LED.
 • Quản lý chạy dừng theo số lượng đã đếm được (nếu đã đủ số lượng, hệ thống sẽ dừng)
 • Báo cáo xuất hàng theo đơn hàng, theo khách hàng, theo mã sản phẩm…

quan-ly-bang-tai-xuat-hang

5. Truy nguồn gốc sản phẩm

Các thông tin nguyên liệu, lô, mẻ, xuất nhập thành phẩm được tích hợp trong một hệ thống

truy-nguon-goc-san-pham

Quản lý nhập xuất tồn nguyên liệu theo từng lô (Lot)

Quản lý các trạng thái của lô:

 • Cho phép sử dụng (release)
 • Khóa lô (hold): Tạm thời không cho phép sử dụng lô
 • Chốt lô (finish): Kết thúc lô

so-do-mo-ta-truy-nguon-goc-san-pham

 • Quản lý nhập thành phẩm sau sản xuất.
 • Quản lý xuất bán hàng.
 • Quản lý nhập xuất tồn kho bao bì

Hệ thống các báo cáo quản trị

 • Báo cáo chốt lô nguyên liệu
 • Báo cáo hao hụt sản xuất
 • In thẻ kho nguyên liệu
 • Báo cáo truy nguyên nguồn gốc thành phẩm

bao cao tong hop truy xuat nguon goc

Báo cáo tổng hợp mẫu 

6. Quản lý bảo trì

Quản lý danh sách thiết bị

 • Dựa trên sơ đồ công nghệ, các thiết bị sẽ được cài đặt trên hệ thống.
 • Mỗi thiết bị sẽ được cài đặt mã định kỳ bảo dưỡng theo ngày/giờ. Khi đến hạn bảo dưỡng định kỳ hệ thống sẽ tự động gửi lịch thông báo trước.
 • Cài đặt các thành phần chi tiết của thiết bị.
 • Quản lý lịch các thiết bị kiểm định/hiệu chuẩn
 • Ghi nhận thông tin lỗi thiết bị khi sản xuất
 • Theo dõi thông tin thời gian chạy thiết bị
 • Báo cáo định kỳ bảo dưỡng.
 • Báo cáo danh sách thiết bị cần kiểm định
 • Quản lý đặt hàng và báo giá của nhà cung cấp
 • Quản lý nhập, xuất tồn kho thiết bị

danh sach bao tri thiet bi

7. Quản lý năng lượng

quan ly nang luong

8. Giao tiếp hệ ERP

Giao tiếp DHP 2.0

ERP (DHP 2.0)-> Thuan Nhat

 • Dữ liệu chính: mục, công thức, khách hàng, nhà cung cấp ,…
 • Yêu cầu sản xuất
 • Phiếu xe nhập (nguyên liệu thô): IAS lấy thông tin VT để tạo lệnh nhập, gán số lô và in nhãn mã vạch
 • Phiếu xe xuất (thành phẩm): IAS lấy thông tin VT để tạo lệnh bán và điều khiển hệ băng tải khi xuất hàng
 • Chuyển giao nguyên liệu thô sử dụng cho sản xuất (bởi số lô và mẻ). Chúng tôi thường gọi “hàng xá” => nhận sản phẩm hàng xá
 • Đóng bao (thành phẩm)
 • Thông tin xuất hàng: sản phẩm bao và sản phẩm hàng xá

giao - tiep - erp 2.0

Giao tiếp DHP 2.7

ERP (Exchange) -> Thuan Nhat

 • Dữ liệu chính: mục, công thức, khách hàng, nhà cung cấp ,…
 • Yêu cầu sản xuất
 • Phiếu xe nhập (nguyên liệu thô): IAS lấy thông tin VT để tạo lệnh nhập, DHP2.7 sẽ tạo số lô và in nhãn mã vạch
 • Phiếu xe xuất (thành phẩm): IAS lấy thông tin VT để tạo lệnh bán và điều khiển hệ băng tải khi xuất hàng

giao tiep erp 2.7

Qúy khách có thể tham khảo thêm về Hệ thống thực thi sản xuất MES

PHẦN MỀM SCADA

Các bộ phần mềm scada của IAS được thiết kế trực quan, thân thiện người dùng, lưu trữ an toàn, dễ sử dụng, dễ dàng tùy biến tích hợp với các phần mềm của các hãng, của các nhà cung cấp khác. Sản phẩm đặc biệt thành công trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi.

mo ta he thong scada

Mức độ quan trọng của hệ thống Scada trong công nghiệp 4.0 ngày càng được định rõ. Vì chúng giúp duy trì hiệu quả đồng thời xử lý nhanh với các quyết định thông minh giảm thiểu thời gian chết.

Tham khảo màn hình giám sát hệ thống quản lý sản xuất, SCADA thực tế Thuận Nhật đã lắp đặt cho khách hàng:

SCADA DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN

Phân đoạn tiếp liệu

• Giám sát và kiểm soát chính xác quá trình tiếp liệu
• Check weight tự động đánh giá năng suất hệ thống.
• Cài đặt thông số điều khiển theo nguyên liệu
• Interlock tính hiệu an toàn trong hệ thống

Định lượng-ép

• Tự động định lượng theo công thức cho các dạng định lượng khác nhau
• Tự động kiểm tra và hiệu chỉnh thông số định lượng để đạt độ chính xác và năng suất cao nhất (Smart Dosing)
• Ghi nhận thời gian và năng suất định lượng, theo dõi mẻ để phân tích điểm thắt cổ chai (bottleneck) về năng suất trên hệ thống
• Tự động đảo chiều, thay lưới và điều khiển cấp liệu máy nghiền của nhiều dòng máy khác nhau.
• Cài đặt thông số điều khiển theo công thức
• Kiểm soát nhiễm chéo, phân tích lỗi định lượng theo tiêu chuẩn của từng nhà máy.

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN

Thuận Nhật cung cấp hệ thống Scada với các chức năng

Hệ thống SCADA có ba chức năng chính:

1. Giám sát: giám sát tổng thể toàn bộ nhà máy.

2. Điều khiển: điều khiển tự động từng cụm máy hoặc điều khiển riêng lẻ (chạy tay) từng thiết bị.

3. Thu thập dữ liệu: dữ liệu quá trình hoạt động, vận hành cũng như các thông số máy móc được thu thập và lưu trữ.

he-thong-scada

Tham khảo Mô hình hệ thống Scada

Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH Điện Tự Động Thuận Nhật

 • Add: Đường D1+N3, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 • Tel: 274.387.9145 – 84.869.01.60.60
 • Website: thuannhat.com.vn
 • Email: info@thuannhat.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.