»  TIẾP CẬN VÀ CHUYỂN ĐỔI
NHÀ MÁY THÔNG MINH  «

Chuyển đổi từ một hệ thống sản xuất tự động hóa truyền thống sang một hệ thống sản xuất được kết nối linh hoạt – một hệ thống có thể kết nối và xử lý dữ liệu liên tục, đảm bảo mọi hoạt động nắm bắt theo nhu cầu mới của thị trường.

DỊCH VỤ - GIẢI PHÁP

MES – SCADA

ROBOT- xếp bao lên pallet

Máy đóng gói tự động

Cân đóng bao điện tử tự động

Hệ thống điện công nghiệp

Hệ thống đồng hóa chất lỏng

Máy ép viên công suất lớn

Hệ thống định lượng/vi lượng