Thời đại 5.0 là gì? Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 5.0

Thời đại 5.0 là gì? Ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 5.0 đối với tương lai sẽ ra sao? Con người là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất dù có lợi hay có hại. Vậy hãy cùng xem ở thời đại 5.0 này mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào? 

1. Thời đại 5.0 là gì?

Thời đại 5.0 là gì?

Thời đại 5.0 là một khái niệm bắt nguồn từ nước Nhật với tên gọi Society 5.0. Đây là một viễn cảnh mà xã hội trở nên siêu thông minh, tạo ra một hệ thống kinh tế xã hội toàn diện, bền vững. Trong thời đại này, biên giới giữa không gian ảo và không gian vật lý mờ dần, cùng với đó cách sống của con người cũng hoàn toàn thay đổi.

Cách mạng Công nghiệp 4.0 là sự kết hợp giữa robot, trí thông minh nhân tạo, thiết bị kết nối mạng nhanh và dữ liệu lớn trong môi trường sản xuất. Còn ở nền công nghiệp 5.0, sẽ tập trung vào sự “hợp tác” giữa con người và máy móc, vì trí thông minh của con người hoạt động hài hòa với “điện toán nhận thức”.

Bằng cách đưa con người trở lại sản xuất công nghiệp với sự phối hợp của robot, người công nhân sẽ được nâng cao kĩ năng để cung cấp các giá trị gia tăng trong sản xuất, dẫn đến tuỳ biến và cá nhân hoá sản xuất sản phẩm hàng cho khách hàng.

Khi thời đại 5.0 thực sự đi vào mọi ngóc ngành của các nền kinh tế, ngành công nghiệp – lĩnh vực luôn chịu ảnh hưởng hàng đầu từ các biến động của thị trường – cũng từ đó biến chuyển. Hay còn gọi là cuộc Cách mạng công nghiệp 5.0.

2. Đặc điểm cơ bản của ngành công nghệ 5.0

Đặc điểm cơ bản của ngành công nghệ 5.0

Công nghệ 5.0 hỗ trợ chứ không thay thế con người

Trí tuệ nhân tạo ngày này được áp dụng rất nhiều đối với ngành công ngiệp sản xuất, một vài ý kiến cho rằng con người đang phải cạnh tranh với máy móc trong một số công việc. Tuy nhiên thực tế cho thấy, Robot tuy chính xác hơn con người nhưng tính linh hoạt và khả năng thích ứng cùng tư duy phản biện đều thua trí óc con người.

Trong thời đại 5.0 này, con người sẽ chỉ còn đảm nhiệm các vị trí lao động mang lại giá trị gia tăng cao dựa trên sáng tạo và trong công việc quản lý các hệ thống robot trong dây chuyền sản xuất với sự hỗ trợ của các Cobot trong công cuộc chuyển đổi số

Cân bằng giữa hiệu quả và năng suất

Mục tiêu của thời đại 5.0 là sự phát triển trong tư duy nền sản xuất, khi mà mỗi nhà máy không chỉ tối ưu năng suất mà còn tạo ra hiệu quả cao. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi sự tinh chỉnh các tương tác hợp tác giữa con người và máy móc.

Công nghệ 5.0 là tất yếu

Cách mạng công nghiệp 5.0 là điều tất yếu sẽ diễn ra, và mốc thời gian đã được xác định rất gần: 2035 hoặc sớm hơn. Các nước Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đang tăng tốc phát triển các công nghệ như Industrial IoT (Industrial Internet of Thing), phân tích dữ liệu lớn, công nghệ điện toán đám mây, ứng dụng robotics hay trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) và học máy (Machine Learning)… nhằm tạo ra lợi thế phát triển của chính mình.

3. Cách thời đại 5.0 mang lại lợi ích cho nhân loại

Cách Công nghiệp 5.0 mang lại lợi ích cho nhân loại

Thay đổi nhân sự

Cuộc cách mạng công nghiệp 5.0 (5IR hoặc Công nghiệp 5.0) đặt tầm quan trọng của trí thông minh con người lên trên. Ngay cả ngày nay trong cuộc chiến tranh giành nhân tài, AI cho phép các nhà tuyển dụng nắm bắt các trận đấu hồ sơ tốt hơn. 5IR mang lại lợi ích to lớn trong việc cung cấp cho các ứng viên trải nghiệm cá nhân hóa hơn trong quá trình tìm kiếm việc làm của họ.

5IR cũng sẽ tách các nhóm nhân sự ra khỏi phần chính của công việc quản trị hàng ngày. Điều này sẽ giúp họ có thời gian để điều chỉnh và đáp ứng các yêu cầu về nhân tài, cho phép họ tập trung vào sự phát triển và năng suất của tổ chức.

Tối ưu hóa chi phí

Thời đại 5.0 cho phép các hoạt động sản xuất – kinh doanh diễn ra một cách hiệu quả và linh hoạt hơn, giảm thiểu những sai sót và hạn chế về mặt địa lý, tối ưu chi phí vận hành và nguyên vật liệu, giúp cải thiện hoạt động hiệu suất của các máy móc thiết bị cũng như của nguồn lực lao động.

Cá nhân hóa và sáng tạo

Ở thời đại 5.0 có thể tận dụng tiềm năng của công nghệ nhằm tạo ra một sản phẩm được phát triển với mục đích cá nhân hóa.

Hơn nữa, sự tự động hóa đạt được trong thời kỳ Công nghiệp 4.0 cho phép người lao động giải phóng bản thân khỏi một số công việc lặp đi lặp lại, tập trung vào việc xây dựng các chiến lược mạnh mẽ hơn hoặc áp dụng khả năng sáng tạo của họ.

>>> Xem thêm: Ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.