6 tổn thất trong OEE và cách cải thiện hiệu quả sản xuất

Tổn thất trong OEE là những yếu tố gây ra sự mất hiệu quả của thiết bị sản xuất trong nhà máy. Có 6 loại tổn thất OEE chính: dừng máy đột ngột, thiết lập và điều chỉnh, chạy ở tốc độ thấp, giảm tốc độ, sản phẩm không đạt yêu cầu và khởi động.

Qua bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 6 tổn thất này và cách giảm thiểu các tổn thất trong OEE để nâng cao năng suất và lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn.

6 tổn thất trong OEE

Các tổn thất trong OEE là những nguyên nhân chính gây ra sự mất hiệu suất trong sản xuất. Có 6 tổn thất lớn được phân loại theo loại tổn thất năng suất từ góc độ thiết bị và được liên kết trực tiếp với chỉ số OEE. Các tổn thất lớn này là:

1. Tổn thất do dừng máy đột ngột (Unplanned Stops)

Đây là loại tổn thất do việc ngừng máy không có kế hoạch sinh ra trong khoảng thời gian mà đáng lẽ thiết bị được lên kế hoạch sản xuất nhưng lại không chạy vì hỏng hóc, biến cố. Tổn thất này ảnh hưởng đến yếu tố Availability (Tính khả dụng) trong OEE.

Ví dụ: như máy cắt kim loại bị hỏng dao cắt, máy may bị đứt chỉ, máy in bị kẹt giấy, máy ép nhựa bị nứt khuôn,…

Tổn thất do dừng máy đột ngột (Unplanned Stops)

2. Tổn thất do thiết lập và điều chỉnh (Setup and Adjustments)

Đây là loại tổn thất do việc ngừng máy để thiết lập và điều chỉnh trước khi bắt đầu sản xuất hoặc khi chuyển đổi sản phẩm. Tổn thất này cũng ảnh hưởng đến yếu tố Availability trong OEE.

Ví dụ như máy cần phải thiết lập lại khi chuyển từ sản xuất sản phẩm A sang sản phẩm B, máy cần phải điều chỉnh lại thông số khi thay đổi nguyên liệu hoặc công nghệ,…

Tổn thất do thiết lập và điều chỉnh (Setup and Adjustments)

3. Tổn thất do chạy ở tốc độ thấp (Idling and Minor Stops)

Đây là loại tổn thất do việc máy móc chạy ở tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa có thể khi nó đang chạy (bao gồm cả Chu kỳ chậm và Dừng nhỏ). Tổn thất này ảnh hưởng đến yếu tố Performance (Hiệu suất) trong OEE.

Ví dụ như máy chạy chậm hơn tốc độ chu kỳ lý tưởng do thiếu nguyên liệu, thiếu nhân công, thiếu năng lượng,…

4. Tổn thất do giảm tốc độ (Reduced Speed)

Đây là loại tổn thất do việc máy móc không chạy ở tốc độ chu kỳ lý tưởng, mà chạy ở tốc độ chậm hơn. Tổn thất này cũng ảnh hưởng đến yếu tố Performance trong OEE.

Ví dụ như máy chạy chậm hơn tốc độ tối đa có thể do thiết bị cũ, xuống cấp, bảo trì không tốt,…

Tổn thất do giảm tốc độ (Reduced Speed)

5. Tổn thất do sản phẩm không đạt yêu cầu (Process Defects)

Đây là loại tổn thất do việc sản xuất ra các sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng mong muốn hoặc cần được làm lại. Tổn thất này ảnh hưởng đến yếu tố Quality (Chất lượng) trong OEE.

Ví dụ như sản phẩm bị lỗi do sai sót trong quá trình sản xuất, không đạt tiêu chuẩn chất lượng mong muốn hoặc cần được làm lại,…

Tổn thất do sản phẩm không đạt yêu cầu (Process Defects)

6. Tổn thất do khởi động (Startup Rejects)

Đây là loại tổn thất do việc sản xuất ra các sản phẩm không đạt yêu cầu trong quá trình khởi động máy móc hoặc thiết lập quá trình. Tổn thất này cũng ảnh hưởng đến yếu tố Quality trong OEE.

Ví dụ như sản phẩm bị lỗi trong quá trình khởi động máy móc hoặc thiết lập quá trình, cần phải loại bỏ hoặc sửa chữa,…

Cách giảm bớt các tổn thất trong OEE

Có nhiều cách để giảm các tổn thất trong OEE, tùy thuộc vào từng loại tổn thất và từng ngành sản xuất. Dưới đây là cách giảm 6 tổn thất trong OEE:

1. Giảm tổn thất do dừng máy đột ngột

Có thể áp dụng các biện pháp bảo trì định kỳ, bảo trì dự phòng, bảo trì dự báo, bảo trì dựa trên tình trạng để phát hiện và khắc phục sớm các sự cố thiết bị.

Ngoài ra, cần có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với các biến cố khẩn cấp như mất điện, cháy nổ, …

2. Giảm tổn thất do thiết lập và điều chỉnh

Có thể áp dụng các phương pháp như SMED (Single Minute Exchange of Die), JIT (Just In Time), Lean Manufacturing để rút ngắn thời gian thiết lập và điều chỉnh thiết bị khi chuyển đổi sản phẩm.

Ngoài ra, cần có kế hoạch sản xuất hợp lý để giảm thiểu số lần chuyển đổi sản phẩm.

Cách giảm bớt các tổn thất trong OEE

 

3. Giảm tổn thất do chạy ở tốc độ thấp

 

Có thể áp dụng các biện pháp như cải tiến quy trình sản xuất, tối ưu hóa luồng làm việc, loại bỏ các mất mát không cần thiết, đào tạo và huấn luyện nhân viên để nâng cao kỹ năng và năng lực.

Ngoài ra, cần có kế hoạch quản lý nguyên liệu, nhân công, năng lượng để đảm bảo đủ nguồn cung ứng cho sản xuất.

4. Giảm tổn thất do giảm tốc độ

Có thể áp dụng các biện pháp như nâng cấp, cải tiến thiết bị sản xuất, sử dụng các công nghệ hiện đại hơn, tiêu chuẩn hóa các thông số vận hành.

Ngoài ra, cần có kế hoạch kiểm tra và đánh giá hiệu suất thiết bị để xác định tốc độ tối đa có thể.

5. Giảm tổn thất do sản phẩm không đạt yêu cầu

Có thể áp dụng các biện pháp như áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, sử dụng các công cụ kiểm soát chất lượng như 7 công cụ QC, 7 công cụ mới của QC, SPC (Statistical Process Control), FMEA (Failure Mode and Effect Analysis),…

Ngoài ra, cần có kế hoạch kiểm tra và xử lý các sản phẩm lỗi để giảm thiểu số lượng và chi phí.

6. Giảm tổn thất do khởi động

Có thể áp dụng các biện pháp như chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi khởi động máy móc hoặc thiết lập quá trình, sử dụng các mẫu kiểm tra để kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình khởi động.

Ngoài ra, cần có kế hoạch tái sử dụng hoặc tái chế các sản phẩm lỗi trong quá trình khởi động để giảm thiểu lãng phí.

Giảm tổn thất do khởi động

>>>Xem thêm: OEE là gì? tìm hiểu về hiệu suất thiết bị tổng thể

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.