Xu hướng sản xuất thông minh trong thời đại 4.0

Xu hướng sản xuất thông minh trong thời đại 4.0 là sự đổi mới và thử thách cho các doanh nghiệp cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay. Vậy xu hướng sản xuất thông minh có gì đổi mới so với những phương thức truyền thống xưa, hãy cùng theo dõi bài viết sau để giải đáp nhé. 

1. Các trụ cột của sản xuất thông minh

Dưới sự thay đổi của thời đại, xu hướng sản xuất thông minh là mối bận tâm chung của nhiều doanh nghiệp. Để có thể thích nghi các doanh nghiệp cần áp dụng các công nghệ và quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả.

Quy trình và công nghệ sản xuất

Đây là cách thức các nhà sản xuất sử dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, IoT, robot, in 3D, v.v. để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao với chi phí thấp và thời gian ngắn.

Các công nghệ này giúp tăng cường khả năng tự động hóa, linh hoạt và tùy biến của quá trình sản xuất.

Vật liệu

Là các nguyên liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất, bao gồm cả vật liệu truyền thống và vật liệu mới như nano, sinh học, v.v. Các vật liệu này có ảnh hưởng đến chất lượng, tính năng và độ bền của sản phẩm.

Các nhà sản xuất thông minh cần lựa chọn và sử dụng các vật liệu phù hợp với yêu cầu của khách hàng và mục tiêu bền vững.

Dữ liệu

Đây là các thông tin được thu thập, lưu trữ, phân tích và sử dụng trong quá trình sản xuất để hỗ trợ ra quyết định, điều khiển máy móc, giám sát hoạt động và cải tiến liên tục.

Các nhà sản xuất thông minh cần có khả năng kết nối và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả dữ liệu từ bên ngoài như thị trường, khách hàng, đối tác, v.v.

Các trụ cột của sản xuất thông minh

Kỹ thuật dự đoán

Đây là các phương pháp và công cụ được sử dụng để dự báo các kết quả và tình huống trong quá trình sản xuất, như nhu cầu của khách hàng, hiệu suất của máy móc, rủi ro và cơ hội.

Các nhà sản xuất thông minh cần áp dụng các kỹ thuật dự đoán để tối ưu hóa quy trình sản xuất, phòng ngừa sự cố và khai thác các triển vọng mới.

Tính bền vững

Đây là mức độ mà quá trình sản xuất tuân thủ các nguyên tắc về môi trường, xã hội và kinh tế. Các nhà sản xuất thông minh cần giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất đến môi trường và con người, đồng thời tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Chia sẻ tài nguyên và kết nối mạng

Là khả năng của các nhà sản xuất thông minh để hợp tác và liên kết với các bên liên quan khác trong chuỗi giá trị sản xuất, bao gồm cả khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhà nghiên cứu, v.v.

Các nhà sản xuất thông minh cần xây dựng một mạng lưới mở và linh hoạt để chia

2. Nguyên tắc trong sản xuất thông minh

Tính an toàn

Đảm bảo an toàn cho con người, máy móc và môi trường trong quá trình sản xuất. Sử dụng các công nghệ như cảm biến, camera, phần mềm quản lý bảo trì để phát hiện và ngăn chặn các sự cố, rủi ro và tai nạn có thể xảy ra.

Thực hiện trong thời gian thực

Thu thập, truyền và xử lý dữ liệu trong thời gian thực để đưa ra các quyết định và hành động phù hợp với tình huống.

Sử dụng các công nghệ như internet vạn vật, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo để kết nối và phân tích dữ liệu từ các thiết bị, máy móc và hệ thống sản xuất.

Tính chủ động và bán tự động

Cho phép các thiết bị, máy móc và hệ thống sản xuất có khả năng tự điều chỉnh, tự cải tiến và tự học hỏi dựa trên dữ liệu và thuật toán.

Sử dụng các công nghệ như robot, trí tuệ nhân tạo, học máy để tăng cường khả năng tự động hóa, linh hoạt và tùy biến của quá trình sản xuất.

Nguyên tắc trong sản xuất thông minh

Tính mở và tương tác

Cho phép các thiết bị, máy móc và hệ thống sản xuất có khả năng giao tiếp và hợp tác với nhau cũng như với con người và các bên liên quan khác.

Sử dụng các công nghệ như internet vạn vật, điện toán đám mây, mạng xã hội để kết nối và chia sẻ dữ liệu, thông tin và kiến thức giữa các thành phần trong chuỗi giá trị sản xuất.

Tính sắp xếp và phục hồi

Cho phép các thiết bị, máy móc và hệ thống sản xuất có khả năng sắp xếp lại quy trình sản xuất khi có sự thay đổi về yêu cầu của khách hàng, thị trường hoặc môi trường.

Sử dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, mô phỏng để dự đoán và điều chỉnh các quy trình sản xuất theo nhu cầu.

Có khả năng mở rộng về chức năng, cơ sở vật chất và toàn bộ chuỗi giá trị

Cho phép các thiết bị, máy móc và hệ thống sản xuất có khả năng mở rộng hoặc thu nhỏ quy mô sản xuất theo yêu cầu của khách hàng hoặc doanh nghiệp.

Sử dụng các công nghệ như in 3D, robot để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến các sản phẩm và dịch vụ hiện có.

Bền vững và tiết kiệm năng lượng

Giảm thiểu sự lãng phí của nguyên liệu, năng lượng và tài nguyên trong quá trình sản xuất.

3. Sự khác biệt giữa nhà máy thông minh và sản xuất thông minh

Sự khác biệt giữa nhà máy thông minh và sản xuất thông minh là:

Sản xuất thông minh Nhà máy thông minh
  • Sản xuất thông minh là một khái niệm bao trùm, thay đổi mô hình sản xuất hiện tại.
  • Sản xuất thông minh là sản xuất cải thiện các khía cạnh hiệu suất bằng cách sử dụng tích hợp và thông minh các quy trình, tài nguyên mạng, tài nguyên vật lý và con người để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ, cộng hưởng với sản phẩm và dịch vụ khác trong chuỗi giá trị doanh nghiệp.
  • Sản xuất thông minh sử dụng các công nghệ về hệ thống thực ảo, internet vạn vật, điện toán đám mây, điện toán phục vụ, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.
  • Nhà máy thông minh là một cơ sở sản xuất được số hóa sử dụng các thiết bị, máy móc và hệ thống sản xuất được kết nối để liên tục thu thập và chia sẻ dữ liệu.
  • Nhà máy thông minh tận dụng tối đa công cụ hỗ trợ sản xuất thông minh để cải thiện các quy trình sản xuất truyền thống hiện có.
  • Nhà máy thông minh hoạt động theo cách thu thập dữ liệu cần thiết, cho phép truy cập chúng trong thời gian thực mà không cần đến các bộ phận, máy móc hoặc nhân công cụ thể của nhà máy.
  • Mọi thứ trong nhà máy thông minh đều được tự động hóa và kết nối với nhau.

Sản xuất thông minh và nhà máy thông minh phụ thuộc vào nhau để đạt được bốn mục tiêu chung gồm: Cải tiến năng suất, tối ưu đầu ra và cắt giảm thời gian chết (Downtime) và nâng cao tính linh hoạt nhằm của chuỗi cung ứng.

 Trong đó, nhà máy thông minh tận dụng tối đa các nguyên tắc và giải pháp đầu cuối của sản xuất thông minh cung cấp để đạt hiệu suất cao nhất.

4. Xu hướng sản xuất thông minh trong thời đại 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những thay đổi lớn và nhanh chóng trong ngành công nghiệp sản xuất, xu hướng sản xuất thông minh cũng càng ngày càng gia tăng thậm chí ở nhưng đất nước chưa và đang phát triển.

Microfactory

Đây là một xu hướng mới trong lĩnh vực sản xuất thông minh, cả trong không gian công nghiệp và thương mại. Microfactory là một không gian nhà xưởng nhỏ để đảm bảo cung cấp khả năng sản xuất linh hoạt, tùy chỉnh và cá nhân hóa sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng.

Microfactory có thể sử dụng các công nghệ như in 3D, robot, IoT, v.v. để tạo ra các sản phẩm đa dạng và chất lượng cao với chi phí thấp và thời gian ngắn.

Sản xuất xanh

Đây là một xu hướng mới trong lĩnh vực sản xuất thông minh, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất đến môi trường và con người. Sản xuất xanh có thể sử dụng các công nghệ như IoT, AI, điện toán đám mây, v.v. để giám sát và điều khiển các quá trình sản xuất, tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu và phế liệu. Sản xuất xanh cũng có thể sử dụng các vật liệu tái chế, sinh học, nano, v.v. để tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường và sức khỏe con người.

Sản xuất xanh

Sản xuất kỹ thuật số

Đây là một xu hướng mới trong lĩnh vực sản xuất thông minh, nhằm tận dụng các công nghệ kỹ thuật số để mô phỏng, thiết kế và kiểm tra các sản phẩm trước khi sản xuất thực tế.

Sản xuất kỹ thuật số có thể sử dụng các công nghệ như AI, IoT, điện toán đám mây, mô hình 3D, v.v. để tạo ra các mô hình kỹ thuật số của các sản phẩm và quá trình sản xuất. Sản xuất kỹ thuật số giúp giảm thiểu rủi ro, chi phí và thời gian trong quá trình phát triển sản phẩm.

Sản xuất thông minh hóa

Đây là một xu hướng mới trong lĩnh vực sản xuất thông minh, nhằm tăng cường khả năng tự động hóa và học hỏi của các máy móc và thiết bị trong quá trình sản xuất.

Sản xuất thông minh hóa có thể sử dụng các công nghệ như AI, IoT, robot, v.v. để cho phép các máy móc và thiết bị có thể giao tiếp, phối hợp và điều chỉnh với nhau theo điều kiện thay đổi của quá trình sản xuất. Sản xuất thông minh hóa giúp tăng hiệu suất, chất lượng và linh hoạt của quá trình sản xuất.

Xu hướng sản xuất thông minh trong thời đại 4.0
Xu hướng sản xuất thông minh trong thời đại 4.0

Công nghệ 4.0 đã tạo nên nhiều thay đổi từ đời sống đến sản xuất, xu hướng sản xuất thông minh được xem như một thành tựu lớn nằm trong cuộc cách mạng này. Hy vọng bài viết đã đem lại các kiến thức bổ ích giúp các bạn hiểu hơn về các xu hướng sản xuất thông minh hiện nay.

>>> Xem thêm: Sản xuất thông minh là gì? Những khó khăn khi chuyển đổi mô hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.