Tổng quan về quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM

Quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM hiện nay trong thời đại kinh tế số là những gì mà các tổ chức cần có. Đây được xem là một công cụ và phương pháp để đo lường và cải thiện hiệu suất của họ theo các mục tiêu và chiến lược đã đề ra.

Quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM là một giải pháp giúp các tổ chức thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cung cấp các thông tin thúc đẩy hành động và hỗ trợ quyết định.

Vậy cụ thể thì quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM là gì? Hãy tìm hiểu qua bài viết này nhé.

1. Quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM là gì?

Quản lý hiệu suất doanh nghiệp (Enterprise performance management – EPM) là quá trình giao tiếp thường xuyên giữa nhà quản lý và nhân viên nhằm cải thiện năng suất làm việc bằng cách đặt ra mục tiêu cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với mục tiêu chiến lược chung của doanh nghiệp.

EPM cũng là công cụ giúp các tổ chức đo lường và giám sát hiệu suất để đảm bảo họ đạt được các mục tiêu mong muốn. Các hệ thống EPM thường được kết nối với các hệ thống ERP và các hệ thống kinh doanh khác, cho phép chúng thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn.

EPM quan trọng vì nó giúp các tổ chức đo lường và giám sát hiệu suất để đảm bảo họ đạt được các mục tiêu mong muốn. EPM cũng giúp các tổ chức có tầm nhìn xa hơn về chiến lược và kế hoạch của họ, cũng như phân tích và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả1. EPM cũng giúp các tổ chức sử dụng hiệu quả nguồn lực của họ, thúc đẩy sự sáng tạo và cải tiến liên tục.

Quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM là gì?
Quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM là gì?

2. Ưu nhược điểm quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM

Quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM là một giải pháp giúp các tổ chức thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cung cấp các thông tin thúc đẩy hành động và hỗ trợ quyết định.Bao gồm các chức năng như: lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, dự báo, hợp nhất, phân tích và báo cáo,…

EPM giúp các tổ chức liên kết các chiến lược với kế hoạch và triển khai, giám sát và quản lý các chỉ số hiệu suất (KPIs), tạo tầm nhìn hướng tới tương lai và nâng cao sự phát triển cá nhân và tổ chức.

EPM có thể kết nối với các hệ thống khác như ERP, CRM, SRM, SCM, HCM để tạo ra một phiên bản dữ liệu duy nhất và cập nhật theo thời gian thực.

Ưu điểm của EPM

 • EPM giúp nâng cao kết quả công việc bằng cách đặt ra và theo dõi các mục tiêu phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp.
 • EPM giúp giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa nguồn lực bằng cách loại bỏ các hoạt động không mang lại giá trị.
 • EPM cung cấp các thông tin thúc đẩy hành động bằng cách phân tích và báo cáo dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
 • EPM tạo tầm nhìn hướng tới tương lai bằng cách dự báo và lập kế hoạch cho các giai đoạn dài hạn.
 • EPM thúc đẩy sự phát triển cá nhân và tổ chức bằng cách cung cấp phản hồi và huấn luyện cho nhân viên.
 • EPM nâng cao sự hài lòng và gắn kết của nhân viên bằng cách làm rõ kỳ vọng và công nhận thành tích.

Nhược điểm của EPM

 • EPM có thể gặp khó khăn trong việc tích hợp với các hệ thống khác do sự khác biệt về định dạng, chuẩn mực và chất lượng dữ liệu.
 • EPM có thể gây ra sự phức tạp và mất thời gian trong việc thiết lập, triển khai và duy trì do yêu cầu cao về kỹ thuật và nguồn nhân lực.
 • EPM có thể gây ra sự kháng cự từ các bộ phận khác trong tổ chức do sự thay đổi về quy trình, vai trò và trách nhiệm.
 • EPM có thể gây ra sự mất cân bằng giữa các mục tiêu ngắn hạn
Ưu nhược điểm quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM
Ưu nhược điểm quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM

3. Lợi ích của quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM đem lại

Quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM đem lại nhiều lợi ích cho các tổ chức, như:

 • Nâng cao kết quả công việc bằng cách đặt ra và theo dõi các mục tiêu phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp.
 • Giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa nguồn lực bằng cách loại bỏ các hoạt động không mang lại giá trị.
 • Cung cấp các thông tin thúc đẩy hành động bằng cách phân tích và báo cáo dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Tạo tầm nhìn hướng tới tương lai bằng cách dự báo và lập kế hoạch cho các giai đoạn dài hạn.
 • Thúc đẩy sự phát triển cá nhân và tổ chức bằng cách cung cấp phản hồi và huấn luyện cho nhân viên.
 • Nâng cao sự hài lòng và gắn kết của nhân viên bằng cách làm rõ kỳ vọng và công nhận thành tích.
Lợi ích của quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM đem lại
Lợi ích của quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM đem lại

4. EPM có khác với quản lý tài chính không?

EPM khác với quản lý tài chính. Quản lý tài chính là quá trình ghi lại và phân tích dữ liệu tài chính của một tổ chức, trong khi EPM là quá trình giám sát và đo lường hiệu suất của một tổ chức theo các mục tiêu và chiến lược đã đề ra

EPM giúp các quản lý cấp cao có tầm nhìn xa hơn về tình hình kinh doanh và có thể dự báo và lập kế hoạch cho tương lai. ERP là một hệ thống thông tin giúp các tổ chức quản lý tài nguyên và hoạt động của họ, trong khi EPM là một công cụ kết nối với ERP và các hệ thống khác để thu thập và phân tích dữ liệu.

EPM có khác với quản lý tài chính không?
EPM có khác với quản lý tài chính không?

5. EPM có liên quan đến ERP không?

EPM có liên quan mật thiết với các hệ thống ERP. ERP là một hệ thống thông tin giúp các tổ chức quản lý tài nguyên và hoạt động của họ, trong khi EPM là một công cụ kết nối với ERP và các hệ thống khác để thu thập và phân tích dữ liệu.

EPM sử dụng dữ liệu từ ERP để tạo ra các báo cáo và biểu đồ về hiệu suất của tổ chức. EPM cũng giúp các tổ chức lập kế hoạch và dự báo cho tương lai dựa trên dữ liệu từ ERP.

Vì vậy, EPM và ERP có thể được sử dụng cùng nhau để nâng cao hiệu quả và cạnh tranh của các tổ chức.

EPM có liên quan đến ERP không?
EPM có liên quan đến ERP không?

6. Doanh nghiệp nào nên sử dụng quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM? 

Không có một câu trả lời chung cho câu hỏi này, vì mỗi doanh nghiệp có những mục tiêu, chiến lược và hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, có thể nói rằng EPM là một giải pháp hữu ích cho các doanh nghiệp có những đặc điểm sau:

 • Các doanh nghiệp có quy mô lớn, phức tạp và phân tán về địa lý, cần quản lý nhiều nguồn dữ liệu từ nhiều hệ thống khác nhau.
 • Các doanh nghiệp có môi trường kinh doanh biến động, cạnh tranh và đòi hỏi sự linh hoạt, chủ động và sáng tạo trong việc ra quyết định.
 • Các doanh nghiệp có tầm nhìn xa và chiến lược rõ ràng, cần theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động và dự án theo các chỉ số hiệu suất (KPIs).
 • Các doanh nghiệp có ý thức về việc cải tiến liên tục và phát triển bền vững, cần dự báo và lập kế hoạch cho các giai đoạn dài hạn.
 • Các doanh nghiệp có văn hóa tổ chức tích cực, cần gắn kết và thúc đẩy sự phát triển cá nhân và tổ chức của nhân viên.
Doanh nghiệp nào nên sử dụng quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM? 
Doanh nghiệp nào nên sử dụng quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM?

Ngoài ra, quản lý hiệu suất doanh nghiệp EPM cũng có thể được sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nếu họ muốn nâng cao khả năng quản lý và cạnh tranh của mình. Tuy nhiên, họ cần chọn các giải pháp EPM phù hợp với quy mô, ngành nghề và ngân sách của mình.

>>>  Xem thêm: Hệ thống điều độ sản xuất APS là gì ? Lợi ích hệ thống APS đem lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.