Takt time là gì? Công thức tính takt time

Takt time là gì? Cách tính và sử dụng thực tế takt time cho các doanh nghiệp có dễ dàng không? Bao lâu thì bạn nên thay đổi takt time một lần? Hãy cùng theo dõi bài viết để hiểu sâu hơn về takt time là gì? nhé

1. Takt time là gì?

Takt time là gì?
Takt time là gì?

Takt time (nhịp sản xuất) là thời gian tối đa mà sản phẩm cần được sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Thuật ngữ này bắt nguồn từ tiếng Đức, ở đây “Takt” có nghĩa là “ xung nhịp”. Được đặt theo nhu cầu của khách hàng, takt tạo ra xung nhịp trên tất cả các quy trình trong một doanh nghiệp để đảm bảo lưu lượng và sử dụng năng lực liên tục (ví dụ: con người và máy móc).

Takt time, đuợc tính bằng cách lấy thời gian làm việc trong ngày chia cho yêu cầu đặt hàng của khách hàng trong ngày, takt time được tính bằng giây hoặc phút, ví dụ khách hàng đặt 240 sản phẩm/ ngày và thời gian sản xuất là 480 phút/ ngày, takt time là 2 phút.

2. Tại sao phải sử dụng Takt time

Tại sao phải sử dụng Takt time

Takt time ở đây không chỉ đơn giản là một thước đo thời gian mà nó còn biểu đạt được nhiều giá trị sâu hơn thế. Khi bạn hiểu rõ được vấn đề bạn sẽ hiểu hơn trong việc vận dụng và điều hành sản xuất.

Đầu tiên phải nói đến, takt time đảm bảo tất cả các năng lực trong doanh nghiệp được lên kế hoạch và sử dụng và vẫn đáp ứng được nhu cầu chung của khách hàng.

Takt time giúp phân phối đúng sản phẩm vào đúng thời điểm với một số lượng phù hợp cho khách hàng, giúp giảm lãng phí nguồn lực và máy móc.

Thứ hai, takt time tạo ra một xung liên tục các quy trình của sản xuất toàn doanh nghiệp. Điều này làm nổi bật các yếu tố liên quan đến chất lượng sản phẩm, dung lượng, vấn đề đồng bộ hóa giữa các quy trình, vấn đề chất lượng,…

3. Cách tính Takt time

Cách tính Takt time

Cách tính takt time như sau:

  • Thời gian làm việc một ngày = tổng thời gian sản xuất – nghỉ – hoạt động bảo trì – chuyển ca – làm sạch thời gian
  • Nhu cầu của khách hàng = số lượng đơn vị theo yêu cầu của khách hàng / khoảng thời gian

Ví dụ:

  • Tổng thời gian: 8 giờ X 60 phút = 480 phút
  • Nghỉ: 50 phút
  • Thời gian có sẵn: 430 phút
  • Nhu cầu của khách hàng trong 8 giờ: 100 chiếc
  • Takt time: 430/100 = 4,3 phút = 258 giây

Ví dụ này cho thấy khách hàng sẽ cần một chiếc cứ sau 258 giây. Tuy nhiên, bạn có thể muốn tạo một chiếc duy nhất trong ít hơn 258 giây để phù hợp với bất kỳ biến thể nào trong các bước của quy trình, sự cố, vấn đề chất lượng,…

Do đó, điều cần thiết là trước khi bạn triển khai takt, bạn phải đảm bảo rằng các quy trình của mình đáng tin cậy và có thể cung cấp chất lượng tốt, và máy của bạn có thời gian hoạt động rất cao.

4. Cách áp dụng takt time trong thực tế

Cách áp dụng takt time trong thực tế

Trong thế giới Lean, khi nhìn vào thì công thức Takt time khá là đơn giản nhưng thực chất đây là công thức khó thực hiện nhất.

Để thực hiện Takt, đầu tiên bạn đó thời gian chu kỳ riêng lẻ, sau đó chèn những dữ liệu đó vào công thức để tính thời gian takt.

Để bắt đầu quy trình của bạn theo thời gian, hãy bắt đầu phân chia công việc đi vào quy trình thành hoạt động thêm giá trị và không thêm giá trị.

Loại bỏ thời gian không giá trị và cân bằng khối lượng công việc của các nhà khai thác. Đưa thời gian chu kỳ cá nhân gần hơn với thời gian takt, giữ cho dòng cân bằng.

5. Bao lâu thì cần thay đổi takt time

Bao lâu thì cần thay đổi takt time

Để biết được bao lâu nên thay đổi takt time, bạn cần hiểu rõ nguyên lý nghịch lý takt time ngoài việc chỉ hiểu takt time là gì?

Thay đổi takt time là một nỗ lực lớn trong nhiều công đoạn tạo thành, phải cân đối lại nhịp độ sản xuất. Chúng tác động lớn đến việc cung cấp vật tư và cần phải huấn luyện lại tất cả công nhân trên chuyền và cân bằng lại các công đoạn.

Thay đổi takt time lần đầu tiên là rất cực nhọc, với nhiều vấn đề về chất lượng hàng kém phẩm phải bù đắp khi kiểm tra, vấn đề thao tác, động tác,…

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là có cần thay đổi takt time hay không?

Một mặt thì mọi người đều tránh thay đổi takt time càng nhiều càng tốt để ổn định chuyền. Mặt khác, takt time là cần thiết để gắn kết với yêu cầu của khách hàng và điều chỉnh tốt nguồn lực trên line – vì thế takt time cần phải được thay đổi thường xuyên để khuyến khích kaizen.

>>> Xem thêm: Six Sigma là gì? ứng dụng trong doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.