0869 01 60 60

Robot xếp bao tự động

  • 4 bậc tự do
  • Tải trọng tới 250kg
  • Tầm với 3.15m
  • Tối đa 1360 chu kỳ/ giờ
  • Tay gắp có thể xếp nhiều kích cỡ bao hàng từ 20 – 50kg
  • Tự động tách và cấp pallet cho robot xếp bao
  • Dạng tay gắp đơn: 850 – 950 bao/ giờ
  • Dạng tay gắp đôi: 1000 – 1100 bao/ giờ
Danh mục: