0869 01 60 60

Máy cấp bao không tự động

  • Cấp bao không nhẹ hàng đúng tần suất cài đặt
  • Tự động mở túi chính xác
  • Có thể áp dụng với đa dạng chất liệu bao
  • Tăng năng suất lao động (giảm thiểu chi phí, giảm thiểu thời gian)
  • Khả năng tiếp cận tối ưu đối với công việc bảo trì máy…
Tải file PDF
Danh mục: