0869 01 60 60

Cân Ra Bao

  • Công suất: 800 bao/giờ
  • Loại bao: bao giấy, giấy + PVC, PE/PVC
  • Khối lượng bao: 5kg-50kg
  • Vận hành: màn hình cảm ứng Schneider
  • Sẵn sàng kết nối dữ liệu với máy tính
Danh mục: