Restful API là gì?

Restful API là gì? Các thành phần của Restful API bao gồm những gì, cách thức hoạt động của chúng ra sao? Hãy cùng xem qua bài viết dưới đây để hiểu thêm về chúng nhé.

1. Restful API là gì?

Restful API là gì?
Restful API là gì?

Restful API là một tiêu chuẩn được sử dụng cho việc thiết kế API cho các phần mềm, ứng dụng, dịch vụ web để tạo ra sự thuận tiện cho việc quản lý các resource. Restful API chú trọng đến các tài nguyên hệ thống gồm các tệp văn bản, video, ảnh, âm thành hay các dữ liệu di động,… là những mục tiêu mà chúng hướng tới, bao gồm các trạng thái tài nguyên được định dạng và truyền tải qua HTTP.

Restful API không phải là một loại công nghệ, mà chính xác hơn chúng là một phương thức với những nguyên lý tổ chức nhất định. Restful API là những API của web service sử dụng theo chuẩn RESTful.

2. Các thành phần của Restful API

API – Application Programming Interface là một tập hợp các quy tắc và cơ chế, là giao diện lập trình cho ứng dụng. Giúp một ứng dụng hay một thành phần sẽ tương tác với một ứng dụng hoặc một thành phần khác. API sẽ trả về dữ liệu mà bạn cho ứng dụng ở các kiểu dữ liệu phổ biến là JsoN hoặc XML.

REST – REpresentational State Transfer là một dạng chuyển đổi cấu trúc dữ liệu dùng để viết API. Chúng sử dụng phương thức HTTP đơn giản để tạo giao tiếp giữa các máy. Thay vì sử dụng một URL cho việc xử lý một số thông tin người dùng thì REST gửi một yêu cầu đến HTTP như GET, POST, DELETE,… đến một URL để xử lý dữ liệu.

RESTful API: một tiêu chuẩn dùng để thiết kế API cho các ứng dụng web để quản lý các resource được sử dụng phổ biến cho các ứng dụng giao tiếp với nhau từ web đến mobile.

Một chức năng quan trọng nhất của REST là quy định các sử dụng các HTTP method và cách định dạng các URL cho ứng dụng web để quản lý các resource.

RESTful không quy định logic code ứng dụng và không bị giới hạn bởi ngôn ngữ lập trình ứng dụng hay bất kỳ ngôn ngữ hoặc framework nào.

>>> Tham khảo: API là gì? Ví dụ về API

3. Cách thức hoạt động của Restful API

Như đã nói ở trên thì Restful API là phương thức để tạo ra API và các hoạt động dựa trên HTTP. Sau khi đã hiểu hơn về các thành phần của Restful API, ta sẽ đi sâu hơn để hiểu Restful API được hoạt động ra sao:

  • GET: Trả về một Recourse hay danh sách Recourse.
  • POST: Tạo ra một Recourse mới.
  • PUT: Cập nhật thông tin cho Recourse.
  • DELETE: Xoá Recourse.

4. Ưu điểm của Restful API

Việc sử dụng Restful API đã mang lại những hiệu quả nhất định cho các lập trình viên. Một số ưu điểm vượt trội nhất của Rest API như sau:

  • Giúp ứng dụng trở nên rõ ràng hơn
  • Rest ULR đại diện cho resource không có tính chất hành động.
  • Code của chúng ngắn gọn, đơn giản hơn.
  • Các dữ liệu được trả về với nhiều định dạng khác nhau, ví dụ như xml, html, json,…
  • Chú trọng vào các tài nguyên của hệ thống.

Ngoài ra Restful API còn cho phép các trang web có khả năng kết nối dữ liệu của họ đến với các ứng dụng khác bên ngoài. Mang lại nhiều lợi ích cho việc thiết kế API.

Hy vọng bài viết trên đã mang lại được cho bạn cái nhìn dễ hiểu hơn về Restful API là gì?

>>> Rest API là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.