Phần mềm sản xuất MES

Phần mềm sản xuất MES là gì? Hệ thống MES trong sản xuất có hiệu quả hay không? Hãy cùng IAS tìm hiểu sâu hơn về MES.

PHẦN MỀM SẢN XUẤT MES LÀ GÌ?

Phần mềm sản xuất MES ( Manufacturing execution systems) là hệ thống máy tính, phần mềm được sử dụng rộng rãi trong sản xuất, công nghiệp.

MES giúp các nhà quản lý giám sát khu vực sản xuất, kiểm soát, hậu cần. Không trực tiếp vận hành một máy móc nào cụ thể, mà thực kiến kế hoạch sản xuất được đề ra, theo dõi và quản lý tiến độ sản xuất trên các phân xưởng trong nhà máy.

PHẦN MỀM SẢN XUẤT MES

Phần mềm sản xuất MES

Tham khảo thêm về vai trò và chức năng của phần mềm sản xuất MES TẠI ĐÂY

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG MES TRONG SẢN XUẤT

1. NHẬP NGUYÊN LIỆU

Quản lý tiết liệu:

 • Quản lý số lượng nguyên liệu và nhập vào kho.
 • Quản lý tiếp liệu cho sản xuất.
 • Quản lý số lượng nguyên liệu xuất cho quá trình sản xuất.

nhập nguyên liệu

Nhập nguyên liệu

Tính năng:

 • Tạo kế hoạch tiếp liệu cho các hệ thống tiếp liệu độc lập với nhau trong quy trình sản xuất.
 • Quản lý những nguyên liệu được nhập vào silo kho xá, bin trung gian và bin định lượng.
 • Kiểm soát nguyên liệu từng lô theo mã vạch riêng biệt (sử dụng trong hệ thống truy nguyên nguồn gốc sản phẩm)

Hệ thống tiếp liệu

Báo cáo tiếp liệu

2. QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Quản lý định lượng

Tính năng:
 • Tạo kế hoạch cho sản xuất, đưa ra các công thức ứng với các điểm định lượng trong dây chuyền sản xuất
 • Kiểm soát công thức ứng với định lượng của từng lô, mẻ.

Quản lý sản xuất

 • Theo dõi và vận hành từng điểm định lượng
 • Quản lý quá trình hoạt động của điểm định lượng. Cho phép/ không cho phép.

Hệ thống theo dõi định lượng

 • Quản lý công thức theo nhóm, theo phiên bản .
 • Quy định điểm định lượng và thành phần của các loại nguyên liệu
 • Được phép nhập công thức từ những file có sẵn.

 

Cài đặt thông số nghiền trộn:
 • Cài đặt thông số nghiền theo công thức: dòng, lưới nghiền, lưới sàn,…
 • Cài đặt thông số trộn theo công thức: trộn khô, trộn ẩm, thời gian trộn.
 • Kiểm soát quy trình trộn với các công thức khác nhau.

Cài đặt thông số ép viên:
 • Tạo kế hoạch cho phép chạy, kiểm soát quá trình chạy. Kiểm tra bin ép và bin thành phẩm đúng với các công thức ép.
 • Cho phép điều khiển ép viên theo công thức thông qua nạp thông số.

Quản lý nguyên liệu:
 • Giám sát, báo động lượng hàng tồn kho.
 • Sai số của từng nguyên liệu khi định lượng.

Kế hoạch sản xuất:
 • Cho phép tạo nhiều lệnh sản xuất với công thức và số lượng cụ thể.
 • Người vận hành có thể sắp xếp các lệnh sản xuất theo tuần tư hoặc ưu tiên.

 • Các kế hoạch sản xuất được giám sát, kiểm tra bằng báo cáo sản xuất.

Theo dõi sản xuất:
 • Quá trình chuyển mẻ, lô sẽ được theo dõi, quản lý chặt chẽ từng bước. Việc theo dõi giúp kiểm soát được thông tin mẻ sản phẩm đang ở đâu và đang ở giai đoạn nào trong quá trình.

3. HỆ THỐNG GIÁM SÁT, QUẢN LÝ PREMIX

Quản lý định lượng theo từng lô, mẻ sau đó đưa ra công thức theo kế hoạch sản xuất (sai số, tồn kho, hạn dùng, FIFO)

 • In barcode để quản lý lượng thuốc đổ vào máy trộn trong sản xuất.
 • Báo cáo sản xuất Premix
 • Báo cáo mức sử dụng nguyên liệu theo công thức và nguyên liệu trong 1 ngày/công thức.

Hệ thống quản ly premix

Hệ thống quản ly premix

4. QUẢN LÝ XUẤT HÀNG

Ra bao

 • Tạo kế hoạch ra bao, kiểm tra đúng số lượng thành phẩm ra bao.
 • Đồng bộ dữ liệu từ cân ra bao và robot xếp bao, lên kế hoạch ra bao lưu kết quả báo cáo.

Hàng xá:

 • Lấy lệnh cân hàng tại PCS hoặc từ hệ thống ERP
 • Cài đặt thông số xe bồn: thể tích, vị trí,…
 • Trong quá trình định lượng và xả, điều khiển và kiểm soát bồn cân hàng xá.

Quản lý băng tải xuất hàng

 • Từ phòng bán hàng có thể lấy tự động danh sách đơn hàng bán và quản lý chúng.
 • Hệ thống tự động đếm và hiển thị lên bảng LED số lượng hàng được xuất.
 • Quản lý chạy dừng theo số lượng đếm đủ với lệnh yêu cầu.
 • Báo cáo xuất hàng theo đơn hàng, khách hàng, mã sản phẩm…

5. TRUY NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Các thông tin nguyên liệu của từng lô, mẻ, xuất nhập thành phẩm được tích hợp trong cùng một hệ thống

Quản lý nhập xuất tồn nguyên liệu theo từng lô (Lot)

Quản lý trạng thái các lô:

 • Sử dụng release
 • Khóa lộ (hold): Ngưng không cho phép sử dụng lô
 • Chốt lô (finish): Kết thúc lô

 • Quản lý nhập thành phẩm sau khi sản xuất
 • Quản lý số hàng bán ra
 • Quản lý nhập xuất tồn kho bao bì.

Hệ thống các báo cáo quản trị

 • Báo cáo chốt nguyên liệu sau mỗi lô
 • Báo cáo số lượng hao hụt trong sản xuất
 • In thẻ kho nguyên liệu
 • Báo cáo nguồn gốc thành phẩm

6. QUẢN LÝ BẢO TRÌ

Quản lý danh sách thiết bị

 • Cài đặt các thiết bị trên hệ thống theo sơ đồ công nghệ.
 • Cài đặt mã định kỳ ngày giờ bảo dưỡng cho từng thiết bị. Và nhận thông báo khi đến hạn.
 • Cài đặt thành phần chi tiết của thiết bị.
 • Quản lý lịch các thiết bị kiểm định/hiệu chuẩn, báo cáo danh sách thiết bị cần kiểm đinh và báo cáo bảo dưỡng định kỳ.
 • Ghi nhận thông tin lỗi thiệt bị để khắc phục, bảo đảm trong sản xuất
 • Theo dõi thông tin thời gian chạy thiết bị
 • Quản lý đặt hàng và báo giá của các nhà cung cấp
 • Quản lý nhập, xuất hàng tồn kho trên thiết bị.

7. QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

8. GIAO TIẾP HỆ THỐNG ERP

Giao tiếp DHP 2.0

ERP ( DHP 2.0 ) -> Thuan Nhat

 • Dữ liệu chính: mục, công thức, khách hàng, nhà cung cấp,…
 • Yêu cầu sản xuất
 • Phiếu xe nhập: IAS lấy thông tin VT tạo lệnh nhập, gán số lô và in mã vạch
 • Phiếu xe xuất: IAS lấy thông tin VT để tạo lệnh bán, điều khiển xe băng tải khi xuất hàng.
 • Chuyển giao nguyên liệu thô sử dụng cho sản xuất. Thường được gọi là hàng xá.
 • Đóng bao
 • Thông tin xuất hàng gồm sản phẩm bao và hàng xá.

Giao tiếp DHP 2.7

ERP ( Exchange) -> Thuan Nhat

 • Dữ liệu chính: mục, công thức, khách hàng, nhà cung cấp,…
 • Yêu cầu sản xuất
 • Phiếu xe nhập: IAS lấy thông tin VT tạo lệnh nhập, DHP 2.7 gán số lô và in mã vạch
 • Phiếu xe xuất: IAS lấy thông tin VT để tạo lệnh bán, điều khiển xe băng tải khi xuất hàng.

Phần mềm sản xuất MES mang lại vô số lợi ích cho các nhà sản xuất. Bài viết trên đã nếu lên một số ứng dụng mà Solution IAS sử dụng trong sản xuất, quý khách cần tư vấn và tham khảo thêm về phần mềm MES vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ Hotline: +84 869 01 60 60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.