Thuận Nhật diễn tập PCCC

Để nâng cao nghiệp vụ PCCC cho công nhân viên, sáng ngày 02/04/2021 Công ty TNHH Điện Tự Động Thuận Nhật đã phối hợp với Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tổ chức diễn tập.

Buổi diễn tập được bắt đầu từ 8h sáng với toàn thể nhân viên công ty. Bao gồm hai phần: Lý thuyết và thực hành.

Về phần lý thuyết: các nhân viên được phổ biến về cách ứng biến khi xảy ra cháy nổ, kỹ năng thoát nạn. Hướng dẫn nhân viên sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại công ty, cách sử dụng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động.

Phần thực hành: Sau phần lý thuyết, các nhân viên được đội PCCC hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy, thực hành dập lửa bằng bình chữa cháy. Hướng dẫn nhân viên lối thoát và cứu nạn khi xảy ra sự cố.

Một số hình ảnh của buổi diễn tập

Buổi diễn tập diễn ra vô cùng thuận lợi. Đây là hoạt động thường niên nhằm giúp cán bộ, nhân viên công ty nâng cao ý thức PCCC, khả năng thoát nạn và cứu hộ, kỹ năng và quy trình phối hợp với các đơn vị PCCC trong mọi trường hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.