Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hay công nghệ 4.0 là một đề tài nóng được nhiều người quan tâm và bàn luận. Cuộc cách mạng này đã đem lại những cơ hội to lớn cùng những giá trị mới cho các doanh nghiệp và xã hội. 

Vậy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là gì? Nó có những đặc điểm gì? Hãy cùng theo dõi qua bài viết sau

1. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Lịch sử cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là một phương thức mô tả sự kết nối giữa thế giới vật lý và kỹ thuật số hiện đại.

Nó dựa trên các công nghệ kỹ thuật số như Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử, công nghệ sinh học, in 3D và vận tải không người lái. Cung cấp một cách tiếp cận liên kết và toàn diện hơn cho sản xuất, dịch vụ và quản lý.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho phép các nhà máy thông minh, sản phẩm thông minh và chuỗi cung ứng cũng thông minh, và làm cho các hệ thống sản xuất và dịch vụ trở nên linh hoạt và đáp ứng khách hàng hơn.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được giới thiệu lần đầu tiên bởi một nhóm nhà khoa học người Đức vào năm 20111, và được phổ biến rộng rãi bởi Klaus Schwab, chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào năm 2015.

Nó được coi là sự tiếp nối của ba cuộc cách mạng công nghiệp trước đó, từ đầu thế kỷ 18 đến cuối thế kỷ 20, khi loài người đã phát minh ra các công nghệ như động cơ hơi nước, điện năng, Internet và máy tính.

Lịch sự cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Đặc điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Đặc điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có thể được tóm tắt như sau:

 • Nó là sự kết nối giữa thế giới vật lý và kỹ thuật số hiện đại, với sự hỗ trợ của Internet vạn vật, hệ thống vật lý không gian mạng và các công nghệ kỹ thuật số, sinh học, nano và lượng tử.
 • Nó có tốc độ phát triển không có tiền lệ trong lịch sử nhân loại, theo cấp số nhân. Nó là sự tiếp nối và kết tinh của các phát minh của ba cuộc cách mạng công nghiệp trước đó.
 • Nó có tác động mạnh mẽ và toàn diện đến kinh tế, xã hội và môi trường ở tất cả các cấp – toàn cầu, khu vực và trong từng quốc gia. Nó mang lại nhiều cơ hội phát triển mới nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về khả năng thích ứng, an ninh mạng, bảo vệ môi trường và bình đẳng xã hội.

2. Thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Theo các chuyên gia thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được diễn ra trên 3 lĩnh vực chính gồm Công nghệ sinh học, Kỹ thuật số và Vật lý. Dưới sự phát triển bùng nổ của thời đại Internet, công nghiệp 4.0 trong thời đại này đã tạo ra những phát minh thay đổi hoàn toàn cách các doanh nghiệp vận hành thông qua các công nghệ.

Big data

Big Data là các tập dữ liệu có khối lượng lớn và phức tạp. Độ lớn đến mức các phần mềm xử lý dữ liệu truyền thống không có khả năng thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu trong một khoảng thời gian hợp lý.

Big Data có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, ngân hàng, y tế, truyền thông, giao thông và bảo hiểm để phân tích xu hướng, hành vi, nhu cầu và rủi ro của người dùng.

Big Data ( Dữ liệu lớn)

Internet of Things

Internet of Things (IoT) là một hệ thống các thiết bị, máy móc, vật thể, động vật hoặc người có liên quan đến nhau, được cung cấp định danh duy nhất và có khả năng truyền dữ liệu qua mạng mà không cần sự tương tác giữa con người với con người hay giữa con người với máy tính.

IoT cho phép các thiết bị tự hoạt động và bổ sung “trí thông minh kỹ thuật số” cho chúng, tạo ra nhiều cơ hội và lợi ích cho cuộc sống và kinh doanh.

Internet of Things ( vạn vật kết nối )

Cloud – điện toán đám mây

Điện toán đám mây là mô hình điện toán sử dụng công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Điện toán đám mây cho phép người dùng truy cập các tài nguyên CNTT theo nhu cầu qua Internet với chính sách thanh toán theo mức sử dụng.

Điện toán đám mây có thể giảm chi phí, tăng hiệu quả và linh hoạt cho người dùng và doanh nghiệp. Điện toán đám mây có ba loại chính là Cơ sở hạ tầng dưới dạng Dịch vụ (IaaS), Nền tảng dưới dạng Dịch vụ (PaaS) và Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS).

Trí tuệ nhân tạo AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) là trí thông minh được thể hiện bằng máy móc, trái ngược với trí thông minh tự nhiên của con người. AI là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính, có mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người.

AI có thể bao gồm nhiều lĩnh vực như học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, robot học và trí tuệ nhân tạo lấy cảm hứng từ con người. AI có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như y tế, giáo dục, kinh doanh, an ninh và giải trí.

Trí tuệ nhân tạo ( AI)

In 3D

Công nghệ in 3D là công nghệ sản xuất các vật thể ba chiều bằng cách xếp chồng các lớp vật liệu lên nhau theo hướng dẫn của máy tính.

Đây được gọi là sản xuất phụ gia, mô tả các hoạt động mô hình 3D. Sử dụng để phát triển sản phẩm, rút ngắn chu kỳ sản xuất, linh hoạt hơn, mà chi phí lại thấp.

In 3D

Data mining

Data mining là quá trình phân tích các tập dữ liệu lớn để tìm ra các mẫu, xu hướng và mối quan hệ có ích cho việc ra quyết định và dự báo.

Data mining là một lĩnh vực liên ngành của khoa học máy tính, kết hợp các phương pháp của máy học, thống kê và cơ sở dữ liệu được ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, y tế, giáo dục, an ninh và giải trí.

Augmented Reality (AR)

Là sự kết hợp giữa màn hình và âm thanh, văn bản, hiệu ứng được máy tính tạo ra với trải nghiệm thực tế của người dùng.

Augmented Reality (AR): Ứng dụng và giải pháp Augmented Reality (AR)

Tự động quy trình robotic

Là quá trình tự động hóa trong kinh doanh. Được tạo bằng AI, thay thế con người làm những nhiệm vụ phổ biến như xử lý giao dich, quản lý thông tin, công việc trợ lý,…

Tự động hóa quy trình bằng Robot - Giải pháp đột phá - VietinBank

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang thúc đẩy đến mọi khía cạnh và nhiều cấp độ khác nhau trong đời sống và sản xuất. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội.

3. Những khó khăn và thách thức của công nghiệp 4.0 trong thời đại hiện nay

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và xã hội trong việc chuyển đổi mô hình sản xuất và dịch vụ, tăng năng suất, cải thiện quy trình và thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên, nó cũng đặt ra nhiều thách thức như:

 • Sự phá vỡ cơ cấu lao động truyền thống khi tự động hóa robot thay thế lao động chân tay trong nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, có khả năng hàng triệu lao động trên thế giới có thể rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp.
 • Sự nguy hiểm về sức khỏe, an ninh tài chính, an ninh mạng, việc bảo hộ thông tin cá nhân khi số hóa dữ liệu và kết nối thông qua Internet vạn vật.
 • Sự đòi hỏi cao hơn về kiến thức và kỹ năng của người lao động để làm chủ được các công nghệ mới, làm việc trong thời cuộc mới.
 • Sự cần thiết của sự đổi mới thể chế của Nhà nước để dự báo được những xu thế thay đổi và xây dựng những giải pháp ứng phó kịp thời.

Có một số giải pháp được đề xuất để ứng phó với những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, như:

 • Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực trình độ cao trực tiếp thực hiện, tham gia cách mạng công nghiệp 4.0; có hệ thống đào tạo định hướng tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Xây dựng các cơ chế, chính sách quản lý và đầu tư có tính đột phá để khai thác và huy động tối đa nguồn lực cho đào tạo nhân lực.
 • Phát triển các lĩnh vực ưu tiên, như: Công nghệ số; an ninh mạng; trí tuệ nhân tạo.
 • Phổ biến công nghệ, phát triển những kỹ năng phù hợp và xây dựng hệ sinh thái số.
 • Tạo môi trường thành lập và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
 • Tăng mức độ áp dụng điện toán đám mây cho các hoạt động; mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; quản lý an ninh số

Những khó khăn và thách thức của công nghiệp 4.0 trong thời đại hiện nay

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là một xu thế không thể đảo ngược của sự phát triển khoa học và công nghệ hiện đại mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và xã hội trong việc chuyển đổi số, tăng năng suất, cải thiện chất lượng và tạo ra những giá trị mới.

Tuy nhiên, nó cũng đặt ra nhiều thách thức về lao động, an ninh, giáo dục và thể chế khiến các quốc gia cần có những giải pháp toàn diện và kịp thời, bao gồm đào tạo nhân lực, phát triển các lĩnh vực ưu tiên, phổ biến công nghệ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và quản lý an ninh số.

Tham khảo thêm các nhìn khái khoát về các cuộc cách mạng công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.