Bảng giá biến tần Schneider ATV71

Dưới đây là bảng giá biến tần schneider atv71 (Altivar 71) mời quý khách hàng tham khảo, đây là bảng giá biến tần schneider ATV71 (Altivar 71) mới nhất hiện tại:

  • Dòng biến tần Schneider Altivar Process ATV71 với hơn 30 chức năng cho các ứng dụng Bơm, Quạt và các ứng dụng đơn giản trong ngành xử lý vật liệu.

  • So với các dòng biến tần thông thường, Altivar Process giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm 8% chi phí nhờ vào khả năng giám sát điểm hoạt động của bơm, điểm hoạt động hiệu quả nhất (BEP), đánh giá hiệu suất của bơm và công nghệ quản lý năng lượng tiên tiến gồm chức năng đo lường công suất chính xác.

Mã sản phẩm Tên Giá bán thường Giá khuyến mãi
ATV71H037M3 Biến tần Schneider ATV71H037M3- 240V 0,37KW 0.5HP 22,300,000 12,287,300
ATV71H075M3 Biến tần Schneider ATV71H075M3- 240V 0,75KW 1HP 24,160,000 13,312,160
ATV71H075M3Z Biến tần Schneider ATV71H075M3Z- 240V 0,75KW 1HP 29,850,000 16,447,350
ATV71H075N4 Biến tần Schneider ATV71H075N4- 480V 0,75KW 1HP 28,350,000 15,620,850
ATV71H075N4S337 Biến tần Schneider ATV71H075N4S337- 480V 0,75KW 1HP 38,100,000 20,993,100
ATV71H075N4Z Biến tần Schneider ATV71H075N4Z- 3P 380VAC, 0.75KW 24,940,000 13,741,940
ATV71HC11N4 Biến tần Schneider ATV71HC11N4- 480V 110KW 150HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC11N4D Biến tần Schneider ATV71HC11N4D- 480V 110KW 150HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC11Y Biến tần Schneider ATV71HC11Y- 690V110KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HC13N4 Biến tần Schneider ATV71HC13N4- 480V 132KW 200HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC13N4D Biến tần Schneider ATV71HC13N4D- 480V 132KW 200HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC13Y Biến tần Schneider ATV71HC13Y- 690V 132KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HC16N4 Biến tần Schneider ATV71HC16N4- 480V 160KW 250HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC16N4D Biến tần Schneider ATV71HC16N4D- 480V 160KW 250HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC16Y Biến tần Schneider ATV71HC16Y- 690V 160KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HC20N4 Biến tần Schneider ATV71HC20N4- 480V 200KW 300HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC20N4D Biến tần Schneider ATV71HC20N4D- 480V 200KW 300HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC20Y Biến tần Schneider ATV71HC20Y- 690V 200KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HC25N4 Biến tần Schneider ATV71HC25N4- 480V 250KW 400HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC25N4D Biến tần Schneider ATV71HC25N4D- 480V 250KW 400HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC25Y Biến tần Schneider ATV71HC25Y- 690V 250KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HC28N4 Biến tần Schneider ATV71HC28N4- 480V 280KW 450HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC28N4D Biến tần Schneider ATV71HC28N4D- 480V 280KW 450HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC31N4 Biến tần Schneider ATV71HC31N4- 480V 315KW 500HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC31N4D Biến tần Schneider ATV71HC31N4D- 480V 315KW 500HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC31Y Biến tần Schneider ATV71HC31Y- 690V 310KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HC40N4 Biến tần Schneider ATV71HC40N4- 480V 400KW 600HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC40N4D Biến tần Schneider ATV71HC40N4D- 480V 400KW 600HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC40Y Biến tần Schneider ATV71HC40Y- 690V 400KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HC50N4 Biến tần Schneider ATV71HC50N4- 480V 500KW 700HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC50N4D Biến tần Schneider ATV71HC50N4D- 480V 500KW 700HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HC50Y Biến tần Schneider ATV71HC50Y- 690V 500KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HC63Y Biến tần Schneider ATV71HC63Y- 690V 630KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HD11M3X Biến tần Schneider ATV71HD11M3X- 240V 11KW 15HP 69,310,000 38,189,810
ATV71HD11M3XZ Biến tần Schneider ATV71HD11M3XZ- 240V 11KW 15HP 68,260,000 37,611,260
ATV71HD11N4 Biến tần Schneider ATV71HD11N4- 480V 11KW 15HP 53,920,000 29,709,920
ATV71HD11N4S337 Biến tần Schneider ATV71HD11N4S337- 480V 11KW 15HP 55,220,000 30,426,220
ATV71HD11N4Z Biến tần Schneider ATV71HD11N4Z- 480V 11KW 15HP 50,260,000 27,693,260
ATV71HD11Y Biến tần Schneider ATV71HD11Y- 690V 11KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HD15M3X Biến tần Schneider ATV71HD15M3X- 240V 15KW 20HP 76,140,000 41,953,140
ATV71HD15N4 Biến tần Schneider ATV71HD15N4- 480V 15KW 20HP 71,840,000 39,583,840
ATV71HD15N4S337 Biến tần Schneider ATV71HD15N4S337- 480V 15KW 20HP 76,220,000 41,997,220
ATV71HD15N4Z Biến tần Schneider ATV71HD15N4Z- 480V 15KW 20HP 68,180,000 37,567,180
ATV71HD15Y Biến tần Schneider ATV71HD15Y- 690V 15KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HD18M3X Biến tần Schneider ATV71HD18M3X- 240V 18,5KW 25HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD18N4 Biến tần Schneider ATV71HD18N4- 480V 18,5KW 25HP 74,730,000 41,176,230
ATV71HD18N4S337 Biến tần Schneider ATV71HD18N4S337- 480V 18,5KW 25HP 81,730,000 45,033,230
ATV71HD18N4Z Biến tần Schneider ATV71HD18N4Z- 480V 18,5KW 25HP 71,080,000 39,165,080
ATV71HD18Y Biến tần Schneider ATV71HD18Y- 690V 18,5KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HD22M3X Biến tần Schneider ATV71HD22M3X- 240V 22KW 30HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD22N4 Biến tần Schneider ATV71HD22N4- 480V 22KW 30HP 82,440,000 45,424,440
ATV71HD22N4Z Biến tần Schneider ATV71HD22N4Z- 480V 22KW 30HP 78,790,000 43,413,290
ATV71HD22Y Biến tần Schneider ATV71HD22Y- 690V 22KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HD30M3X Biến tần Schneider ATV71HD30M3X- 240V 30KW 40HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD30N4 Biến tần Schneider ATV71HD30N4- 480V 30KW 40HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD30N4Z Biến tần Schneider ATV71HD30N4Z- 480V 30KW 40HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD30Y Biến tần Schneider ATV71HD30Y- 690V 30KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HD37M3X Biến tần Schneider ATV71HD37M3X- 240V 37KW 50HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD37N4 Biến tần Schneider ATV71HD37N4- 480V 37KW 50HPE Liên hệ Liên hệ
ATV71HD37N4S337 Biến tần Schneider ATV71HD37N4S337- 480V 37KW 50HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD37N4Z Biến tần Schneider ATV71HD37N4Z- 480V 37KW 50HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD37Y Biến tần Schneider ATV71HD37Y- 690V 37KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HD45M3X Biến tần Schneider ATV71HD45M3X- 240V 45KW 60HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD45N4 Biến tần Schneider ATV71HD45N4- 480V 45KW 60HPE Liên hệ Liên hệ
ATV71HD45N4Z Biến tần Schneider ATV71HD45N4Z- 480V 45KW 60HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD45Y Biến tần Schneider ATV71HD45Y- 690V 45KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HD55M3X Biến tần Schneider ATV71HD55M3X- 240V 55KW 75HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD55M3XD Biến tần Schneider ATV71HD55M3XD- 240V 55KW 75HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD55N4 Biến tần Schneider ATV71HD55N4- 480V 55KW 75HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD55N4Z Biến tần Schneider ATV71HD55N4Z- 480V 55KW 75HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD55Y Biến tần Schneider ATV71HD55Y- 690V 55KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HD75M3X Biến tần Schneider ATV71HD75M3X- 240V 75KW 100HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD75M3XD Biến tần Schneider ATV71HD75M3XD- 240V 75KW 100HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD75N4 Biến tần Schneider ATV71HD75N4- 480V 75KW 100HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD75N4S337 Biến tần Schneider ATV71HD75N4S337- 480V 75KW 100HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD75N4Z Biến tần Schneider ATV71HD75N4Z- 480V 75KW 100HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD75Y Biến tần Schneider ATV71HD75Y- 690V 75KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HD90N4 Biến tần Schneider ATV71HD90N4- 480V 90KW 125HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD90N4D Biến tần Schneider ATV71HD90N4D- 480V 90KW 125HP Liên hệ Liên hệ
ATV71HD90Y Biến tần Schneider ATV71HD90Y- 690V 90KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HU15M3 Biến tần Schneider ATV71HU15M3- 240V 1,5KW 2HP 28,270,000 15,576,770
ATV71HU15M3Z Biến tần Schneider ATV71HU15M3Z- 240V 1,5KW 2HP 30,200,000 16,640,200
ATV71HU15N4 Biến tần Schneider ATV71HU15N4- 480V 1,5KW 2HP 32,890,000 18,122,390
ATV71HU15N4S337 Biến tần Schneider ATV71HU15N4S337- 480V 1,5KW 2HP 38,150,000 21,020,650
ATV71HU15N4Z Biến tần Schneider ATV71HU15N4Z- 480V 1,5KW 2HP 29,520,000 16,265,520
ATV71HU22M3 Biến tần Schneider ATV71HU22M3- 240V 2,2KW 3HP 33,960,000 18,711,960
ATV71HU22M3Z Biến tần Schneider ATV71HU22M3Z- 240V 2,2KW 3HP 32,980,000 18,171,980
ATV71HU22N4 Biến tần Schneider ATV71HU22N4- 480V 2,2KW 3HP 33,780,000 18,612,780
ATV71HU22N4S337 Biến tần Schneider ATV71HU22N4S337- 480V 2,2KW 3HP 38,850,000 21,406,350
ATV71HU22N4Z Biến tần Schneider ATV71HU22N4Z- 480V 2,2KW 3HP 30,420,000 16,761,420
ATV71HU22Y Biến tần Schneider ATV71HU22Y- 690V 2,2KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HU30M3 Biến tần Schneider ATV71HU30M3- 3P 220VAC, 3KW 36,660,000 20,199,660
ATV71HU30M3Z Biến tần Schneider ATV71HU30M3Z- 240V 3KW 34,290,000 18,893,790
ATV71HU30N4 Biến tần Schneider ATV71HU30N4- 480V 3KW 36,960,000 20,364,960
ATV71HU30N4S337 Biến tần Schneider ATV71HU30N4S337- 480V 3KW 42,130,000 23,213,630
ATV71HU30N4Z Biến tần Schneider ATV71HU30N4Z- 480V 3KW 33,630,000 18,530,130
ATV71HU30Y Biến tần Schneider ATV71HU30Y- 690V 3KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HU40M3 Biến tần Schneider ATV71HU40M3- 240V 4KW 5HP 37,020,000 20,398,020
ATV71HU40M3Z Biến tần Schneider ATV71HU40M3Z- 240V 4KW 5HP 34,010,000 18,739,510
ATV71HU40N4 Biến tần Schneider ATV71HU40N4- 480V 4KW 5HP 37,810,000 20,833,310
ATV71HU40N4S337 Biến tần Schneider ATV71HU40N4S337- 480V 4KW 5HP 42,460,000 23,395,460
ATV71HU40N4Z Biến tần Schneider ATV71HU40N4Z- 480V 4KW 5HP 34,490,000 19,003,990
ATV71HU40Y Biến tần Schneider ATV71HU40Y- 690V 4KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HU55M3 Biến tần Schneider ATV71HU55M3- 240V 5,5KW 7.5HP 46,440,000 25,588,440
ATV71HU55M3Z Biến tần Schneider ATV71HU55M3Z- 240V 5,5KW 7.5HP 37,880,000 20,871,880
ATV71HU55N4 Biến tần Schneider ATV71HU55N4- 480V 5,5KW 7.5HP 42,680,000 23,516,680
ATV71HU55N4S337 Biến tần Schneider ATV71HU55N4S337- 480V 5,5KW 7.5HP 46,370,000 25,549,870
ATV71HU55N4Z Biến tần Schneider ATV71HU55N4Z- 480V 5,5KW 7.5HP 38,640,000 21,290,640
ATV71HU55Y Biến tần Schneider ATV71HU55Y- 690V 5,5KW Liên hệ Liên hệ
ATV71HU75M3 Biến tần Schneider ATV71HU75M3- 240V 7,5KW 10HP 54,360,000 29,952,360
ATV71HU75M3Z Biến tần Schneider ATV71HU75M3Z- 240V 7,5KW 10HP 46,090,000 25,395,590
ATV71HU75N4 Biến tần Schneider ATV71HU75N4- 480V 7,5KW 10HP 44,140,000 24,321,140
ATV71HU75N4S337 Biến tần Schneider ATV71HU75N4S337- 408V 7,5KW 10HP 47,300,000 26,062,300
ATV71HU75N4Z Biến tần Schneider ATV71HU75N4Z- 480V 7,5KW 10HP 40,480,000 22,304,480
ATV71HU75Y Biến tần Schneider ATV71HU75Y- 690V 7,5KW Liên hệ Liên hệ
ATV71LD10N4Z Biến tần Schneider ATV71LD10N4Z- 480V 10A 4KW 35,490,000 19,554,990
ATV71LD14N4Z Biến tần Schneider ATV71LD14N4Z- 480V 14A 5,5KW 39,610,000 21,825,110
ATV71LD17N4Z Biến tần Schneider ATV71LD17N4Z- 480V 17A 7,5KW 49,860,000 27,472,860
ATV71LD27N4Z Biến tần Schneider ATV71LD27N4Z- 480V 27A 11KW 68,080,000 37,512,080
ATV71LD33N4Z Biến tần Schneider ATV71LD33N4Z- 480V 33A 15KW 79,420,000 43,760,420
ATV71LD48N4Z Biến tần Schneider ATV71LD48N4Z- 480V 48A 22KW Liên hệ Liên hệ
ATV71W075N4 Biến tần Schneider ATV71W075N4- 0,75KW 1HP 480V 3PH 58,420,000 32,189,420
ATV71WD11N4 Biến tần Schneider ATV71WD11N4- 11KW 15HP 480V 3PHP 81,530,000 44,923,030
ATV71WD15N4 Biến tần Schneider ATV71WD15N4- 15KW 20HP 480V 3PHP Liên hệ Liên hệ
ATV71WD18N4 Biến tần Schneider ATV71WD18N4- 18,5KW 25HP 480V 3PH Liên hệ Liên hệ
ATV71WD22N4 Biến tần Schneider ATV71WD22N4- 22KW 30HP 480V 3PHP Liên hệ Liên hệ
ATV71WD30N4 Biến tần Schneider ATV71WD30N4- 30KW 40HP 480V 3PHP Liên hệ Liên hệ
ATV71WD45N4 Biến tần Schneider ATV71WD45N4- 45KW 60HP 480V 3PHP Liên hệ Liên hệ
ATV71WD55N4 Biến tần Schneider ATV71WD55N4- 55KW 75HP 480V 3PHP Liên hệ Liên hệ
ATV71WU55N4 Biến tần Schneider ATV71WU55N4- 5,5KW 7,5HP 480V 3PH 67,620,000 37,258,620
ATV71WU75N4 Biến tần Schneider ATV71WU75N4- 7,5KW 10HP 480V 3PH 72,000,000 39,672,000

Bảng giá biến tần Schneider ATV71 (Altivar 71)

Nguồn bài viết: gia bien tan Schneider ATV71 Hoang Vina

Tham khảo chi tiết sản phẩm biến tần Schneider ATV71 tại: here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.