Bảng giá biến tần Schneider ATV320

Dưới đây là bảng giá biến tần schneider atv320 (Altivar 320) mời quý khách hàng tham khảo, đây là bảng giá biến tần schneider ATV320 (Altivar 320) mới nhất hiện tại:

  • Biến tần ATV320 ra đời 2 dòng Compact và Book.
  • Dòng Compact có dải công suất từ 0.18-4KW gồm cả loại 1 pha và 3 pha.
  • Dòng Book công suất mở rộng từ 0.18-15kW.
  • Cả Compact và Book đều có đặc điểm sau:
    • Ngõ vào gồm: 3 cổng Analog + 6 digital.
    • Ngõ ra gồm: 1 Ngõ ra Analog + 1 Digital + 2 relay.
Mã sản phẩm Tên Giá bán thường Giá khuyến mãi
ATV320D11M3C Biến tần Schneider ATV320D11M3C – 11KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 28,000,000 15,428,000
ATV320D11N4B Biến tần Schneider ATV320D11N4B – 11KW 400V 3PH BOOK CONTROL 20,200,000 11,130,200
ATV320D15M3C Biến tần Schneider ATV320D15M3C – 15KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 31,700,000 17,466,700
ATV320D15N4B Biến tần Schneider ATV320D15N4B – 15KW 400V 3PH BOOK CONTROL 24,100,000 13,279,100
ATV320U02M2B Biến tần Schneider ATV320U02M2B – 0,18KW 200V 1PH BOOK CONTROL 6,200,000 3,416,200
ATV320U02M2C Biến tần Schneider ATV320U02M2C – 0,18KW 200V 1PH COMPACT CONTROL 5,800,000 3,195,800
ATV320U02M3C Biến tần Schneider ATV320U02M3C – 0,18KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 6,500,000 3,581,500
ATV320U04M2B Biến tần Schneider ATV320U04M2B – 0,37KW 200V 1PH BOOK CONTROL 6,500,000 3,581,500
ATV320U04M2C Biến tần Schneider ATV320U04M2C – 0,37KW 200V 1PH COMPACT CONTROL 6,100,000 3,361,100
ATV320U04M3C Biến tần Schneider ATV320U04M3C – 0,37KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 6,900,000 3,801,900
ATV320U04N4B Biến tần Schneider ATV320U04N4B – 0,37KW 400V 3PH BOOK CONTROL 7,490,000 4,126,990
ATV320U04N4C Biến tần Schneider ATV320U04N4C – 0.37KW 400V 3PH COMPACT CONTROL 6,700,000 3,691,700
ATV320U06M2B Biến tần Schneider ATV320U06M2B – 0,55KW 200V 1PH BOOK CONTROL 6,800,000 3,746,800
ATV320U06M2C Biến tần Schneider ATV320U06M2C – 0,55KW 200V 1PH COMPACT CONTROL 6,400,000 3,526,400
ATV320U06M3C Biến tần Schneider ATV320U06M3C – 0,55KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 7,200,000 3,967,200
ATV320U06N4B Biến tần Schneider ATV320U06N4B – 0,55KW 400V 3PH BOOK CONTROL 7,700,000 4,242,700
ATV320U06N4C Biến tần Schneider ATV320U06N4C – 0.55KW 400V 3PH COMPACT CONTROL 6,900,000 3,801,900
ATV320U07M2B Biến tần Schneider ATV320U07M2B – 0,75KW 200V 1PH BOOK CONTROL 7,500,000 4,132,500
ATV320U07M2C Biến tần Schneider ATV320U07M2C – 0,75KW 200V 1PH COMPACT CONTROL 7,300,000 4,022,300
ATV320U07M3C Biến tần Schneider ATV320U07M3C – 0,75KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 7,700,000 4,242,700
ATV320U07N4B Biến tần Schneider ATV320U07N4B – 0,75KW 400V 3PH BOOK CONTROL 7,920,000 4,363,920
ATV320U07N4C Biến tần Schneider ATV320U07N4C – 0,75KW 400V 3PH COMPACT CONTROL 7,100,000 3,912,100
ATV320U11M2B Biến tần Schneider ATV320U11M2B – 1,1KW 200V 1PH BOOK CONTROL 8,400,000 4,628,400
ATV320U11M2C Biến tần Schneider ATV320U11M2C – 1,1KW 200V 1PH COMPACT CONTROL 8,000,000 4,408,000
ATV320U11M3C Biến tần Schneider ATV320U11M3C – 1,1KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 8,300,000 4,573,300
ATV320U11N4B Biến tần Schneider ATV320U11N4B – 1,1KW 400V 3PH BOOK CONTROL 8,240,000 4,540,240
ATV320U11N4C Biến tần Schneider ATV320U11N4C – 1,1KW 400V 3PH COMPACT CONTROL 7,300,000 4,022,300
ATV320U15M2B Biến tần Schneider ATV320U15M2B – 1,5KW 200V 1PH BOOK CONTROL 8,900,000 4,903,900
ATV320U15M2C Biến tần Schneider ATV320U15M2C – 1,5KW 200V 1PH COMPACT CONTROL 8,400,000 4,628,400
ATV320U15M3C Biến tần Schneider ATV320U15M3C – 1,5KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 8,800,000 4,848,800
ATV320U15N4B Biến tần Schneider ATV320U15N4B – 1,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL 8,560,000 4,716,560
ATV320U15N4C Biến tần Schneider ATV320U15N4C – 1,5KW 400V 3PH COMPACT CONTROL 7,500,000 4,132,500
ATV320U22M2B Biến tần Schneider ATV320U22M2B – 2,2KW 200V 1PH BOOK CONTROL 9,700,000 5,344,700
ATV320U22M2C Biến tần Schneider ATV320U22M2C – 2,2KW 200V 1PH COMPACT CONTROL 9,300,000 5,124,300
ATV320U22M3C Biến tần Schneider ATV320U22M3C – 2,2KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 9,600,000 5,289,600
ATV320U22N4B Biến tần Schneider ATV320U22N4B – 2,2KW 400V 3PH BOOK CONTROL 9,420,000 5,190,420
ATV320U22N4C Biến tần Schneider ATV320U22N4C – 2,2KW 400V 3PH COMPACT CONTROL 8,200,000 4,518,200
ATV320U30M3C Biến tần Schneider ATV320U30M3C – 3KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 11,100,000 6,116,100
ATV320U30N4B Biến tần Schneider ATV320U30N4B – 3KW 400V 3PH BOOK CONTROL 9,700,000 5,344,700
ATV320U30N4C Biến tần Schneider ATV320U30N4C – 3KW 400V 3PH COMPACT CONTROL 9,100,000 5,014,100
ATV320U40M3C Biến tần Schneider ATV320U40M3C – 4KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 13,800,000 7,603,800
ATV320U40N4B Biến tần Schneider ATV320U40N4B – 4KW 400V 3PH BOOK CONTROL 10,900,000 6,005,900
ATV320U40N4C Biến tần Schneider ATV320U40N4C – 4KW 400V 3PH COMPACT CONTROL 10,400,000 5,730,400
ATV320U55M3C Biến tần Schneider ATV320U55M3C – 5,5KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 16,800,000 9,256,800
ATV320U55N4B Biến tần Schneider ATV320U55N4B – 5,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL 12,800,000 7,052,800
ATV320U75M3C Biến tần Schneider ATV320U75M3C – 7,5KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 21,800,000 12,011,800
ATV320U75N4B Biến tần Schneider ATV320U75N4B – 7,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL 15,400,000 8,485,400

Bảng giá biến tần Schneider ATV320 (Altivar 320)

Nguồn bài viết: giá biến tần Schneider ATV320

Tham khảo chi tiết sản phẩm biến tần Schneider ATV320 tại: biến tần Schneider ATV320

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.