Bảng giá biến tần Schneider ATV212

Dưới đây là bảng giá biến tần schneider atv212 ( Altivar 212 ) mời quý khách tham khảo ở bên dưới bài viết!

Lưu ý: Dòng sản phẩm biến tần schneider ATV212 (Altivar 212) hiện không còn được sản xuất nữa, thay vào đó là dòng sản phẩm ATV320.

Mã sản phẩm Tên Giá bán thường Giá khuyến mãi
ATV212H075M3X Biến tần Schneider ATV212H075M3X – 0,75KW 1HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives 11,450,000 6,308,950
ATV212H075N4 Biến tần Schneider ATV212H075N4 – 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 11,250,000 6,198,750
ATV212HD11M3X Biến tần Schneider ATV212HD11M3X – 11KW 15HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives 47,820,000 26,348,820
ATV212HD11N4 Biến tần Schneider ATV212HD11N4 – 11KW 15HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 23,620,000 13,014,620
ATV212HD15M3X Biến tần Schneider ATV212HD15M3X – 15KW 20HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives 57,860,000 31,880,860
ATV212HD15N4 Biến tần Schneider ATV212HD15N4 – 15KW 20HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 31,620,000 17,422,620
ATV212HD18M3X Biến tần Schneider ATV212HD18M3X – 18,5KW 25HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives 70,790,000 39,005,290
ATV212HD18N4 Biến tần Schneider ATV212HD18N4 – 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 41,530,000 22,883,030
ATV212HD22M3X Biến tần Schneider ATV212HD22M3X – 22KW 30HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives 98,220,000 54,119,220
ATV212HD22N4 Biến tần Schneider ATV212HD22N4 – 22KW 30HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 56,740,000 31,263,740
ATV212HD22N4S Biến tần Schneider ATV212HD22N4S – SLIM VERSION 22KW 30HP 480V TRI C 42,600,000 23,472,600
ATV212HD30M3X Biến tần Schneider ATV212HD30M3X – 30KW 40HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives 73,075,520
ATV212HD30N4 Biến tần Schneider ATV212HD30N4 – 30KW 40HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 63,530,000 35,005,030
ATV212HD37N4 Biến tần Schneider ATV212HD37N4 – 37KW 50HP 460V TRI IP20 variable speed drives 75,350,000 41,517,850
ATV212HD45N4 Biến tần Schneider ATV212HD45N4 – 45KW 60HP 460V TRI IP20 variable speed drives 87,200,000 48,047,200
ATV212HD55N4 Biến tần Schneider ATV212HD55N4 – 55KW 75HP 460V TRI IP20 variable speed drives 49,427,784
ATV212HD75N4 Biến tần Schneider ATV212HD75N4 – 75KW 100HP 460V TRI IP20 variable speed drives 57,793,008
ATV212HU15M3X Biến tần Schneider ATV212HU15M3X – 1,5KW 1,5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives 13,580,000 7,482,580
ATV212HU15N4 Biến tần Schneider ATV212HU15N4 – 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 12,430,000 6,848,930
ATV212HU22M3X Biến tần Schneider ATV212HU22M3X – 2,2KW 3HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives 14,840,000 8,176,840
ATV212HU22N4 Biến tần Schneider ATV212HU22N4 – 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 13,940,000 7,680,940
ATV212HU30M3X Biến tần Schneider ATV212HU30M3X – 3KW NAHP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives 17,510,000 9,648,010
ATV212HU30N4 Biến tần Schneider ATV212HU30N4 – 3KW NAHP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 15,200,000 8,375,200
ATV212HU40M3X Biến tần Schneider ATV212HU40M3X – 4KW 5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives 21,150,000 11,653,650
ATV212HU40N4 Biến tần Schneider ATV212HU40N4 – 4KW 5HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 16,050,000 8,843,550
ATV212HU55M3X Biến tần Schneider ATV212HU55M3X – 5,5KW 7,5HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives 26,360,000 14,524,360
ATV212HU55N4 Biến tần Schneider ATV212HU55N4 – 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 17,650,000 9,725,150
ATV212HU75M3X Biến tần Schneider ATV212HU75M3X – 7,5KW 10HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives 32,490,000 17,901,990
ATV212HU75N4 Biến tần Schneider ATV212HU75N4 – 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 21,780,000 12,000,780
ATV212W075N4 Biến tần Schneider ATV212W075N4 – 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 15,920,000 8,771,920
ATV212W075N4C Biến tần Schneider ATV212W075N4C – 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP54 VARI 34,970,000 19,268,470
ATV212WD11N4 Biến tần Schneider ATV212WD11N4 – 11KW 15HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 69,740,000 38,426,740
ATV212WD11N4C Biến tần Schneider ATV212WD11N4C – 11KW 15HP 480V TRI CEM IP54 VARIA 84,478,016
ATV212WD15N4 Biến tần Schneider ATV212WD15N4 – 15KW 20HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 77,710,000 42,818,210
ATV212WD15N4C Biến tần Schneider ATV212WD15N4C – 15KW 20HP 480V TRI CEM IP54 VARIA 91,361,368
ATV212WD18N4 Biến tần Schneider ATV212WD18N4 – 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 56,644,840
ATV212WD18N4C Biến tần Schneider ATV212WD18N4C – 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP54 VAR 98,538,832
ATV212WD22N4 Biến tần Schneider ATV212WD22N4 – 22KW 30HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 62,532,736
ATV212WD22N4C Biến tần Schneider ATV212WD22N4C – 22KW 30HP 480V TRI CEM IP54 VARIA 104,930,112
ATV212WD30N4 Biến tần Schneider ATV212WD30N4 – 30KW 40HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 66,695,552
ATV212WD30N4C Biến tần Schneider ATV212WD30N4C – 30KW 40HP 480V TRI CEM IP54 VARIA 110,620,048
ATV212WD37N4 Biến tần Schneider ATV212WD37N4 – 37KW 50HP 460V TRI IP54 variable speed drives 71,848,168
ATV212WD37N4C Biến tần Schneider ATV212WD37N4C – 37KW 50HP 460V TRI IP54 VARIABLE 121,292,920
ATV212WD45N4 Biến tần Schneider ATV212WD45N4 – 45KW 60HP 460V TRI IP54 variable speed drives 76,638,800
ATV212WD45N4C Biến tần Schneider ATV212WD45N4C – 45KW 60HP 460V TRI IP54 VARIABLE 133,425,040
ATV212WD55N4 Biến tần Schneider ATV212WD55N4 – 55KW 75HP 460V TRI IP54 variable speed drives 89,161,184
ATV212WD55N4C Biến tần Schneider ATV212WD55N4C – 55KW 75HP 460V TRI IP54 VARIABLE 155,291,136
ATV212WD75N4 Biến tần Schneider ATV212WD75N4 – 75KW 100HP 460V TRI IP54 variable speed drives 109,183,424
ATV212WD75N4C Biến tần Schneider ATV212WD75N4C – 75KW 100HP 460V TRI IP54 VARIABLE 163,056,824
ATV212WU15N4 Biến tần Schneider ATV212WU15N4 – 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 17,590,000 9,692,090
ATV212WU15N4C Biến tần Schneider ATV212WU15N4C – 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP54 VARIA 36,610,000 20,172,110
ATV212WU22N4 Biến tần Schneider ATV212WU22N4 – 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 20,310,000 11,190,810
ATV212WU22N4C Biến tần Schneider ATV212WU22N4C – 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP54 VARIA 38,270,000 21,086,770
ATV212WU30N4 Biến tần Schneider ATV212WU30N4 – 3KW NAHP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 21,510,000 11,852,010
ATV212WU30N4C Biến tần Schneider ATV212WU30N4C – 3KW NAHP 480V TRI CEM IP54 VARIAB 40,990,000 22,585,490
ATV212WU40N4 Biến tần Schneider ATV212WU40N4 – 4KW 5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 22,800,000 12,562,800
ATV212WU40N4C Biến tần Schneider ATV212WU40N4C – 4KW 5HP 480V TRI CEM IP54 VARIABL 42,220,000 23,263,220
ATV212WU55N4 Biến tần Schneider ATV212WU55N4 – 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 27,710,000 15,268,210
ATV212WU55N4C Biến tần Schneider ATV212WU55N4C – 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 VAR 45,890,000 25,285,390
ATV212WU75N4 Biến tần Schneider ATV212WU75N4 – 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 33,890,000 18,673,390
ATV212WU75N4C Biến tần Schneider ATV212WU75N4C – 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP54 VARI 50,690,000 27,930,190

biến tần Schneider ATV212

Nguồn bài viết: gia bien tan Schneider Altivar 212

Tham khảo chi tiết thông số các sản phẩm biến tần ATV212 tại đây: click vào đây tham khảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.