Bảng giá biến tần Schneider ATV12

Dòng sản phẩm biến tần schneider atv12 (Altivar 12) hiện không còn được sản xuất nữa, thay vào đó là dòng sản phẩm ATV320, tuy nhiên chúng tôi vẫn cập nhật bảng giá biến tần ATV12 giúp quý khách. bảng giá biến tần schneider ATV12 bên dưới:

Mã sản phẩm Tên Giá bán thường Giá khuyến mãi
ATV12H018F1 Biến tần Schneider ATV12H018F1 – 0.18KW – 120V – 1PH HEAT SINK TB 7,130,000 3,928,630
ATV12H018M2 Biến tần Schneider ATV12H018M2 – 0.18KW – 0.25hp – 200-240V – 1ph 3,810,000 2,099,310
ATV12H018M3 Biến tần Schneider ATV12H018M3 – 0.18KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB 4,490,000 2,473,990
ATV12H037F1 Biến tần Schneider ATV12H037F1 – 0.37KW – 120V – 1PH HEAT SINK TB 7,770,000 4,281,270
ATV12H037M2 Biến tần Schneider ATV12H037M2 – 0.37KW – 240V – 1PH 3,910,000 2,154,410
ATV12H037M3 Biến tần Schneider ATV12H037M3 – 0.37KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB 4,920,000 2,710,920
ATV12H055M2 Biến tần Schneider ATV12H055M2 – 0.55KW – 240V – 1PH 4,430,000 2,440,930
ATV12H075F1 Biến tần Schneider ATV12H075F1 – 0.75KW – 120V – 1PH HEAT SINK TB 12,000,000 6,612,000
ATV12H075M2 Biến tần Schneider ATV12H075M2 – 0.75KW – 240V – 1PH 4,530,000 2,496,030
ATV12H075M3 Biến tần Schneider ATV12H075M3 – 0.75KW – 240V – 3PH HEAT SINK T 5,560,000 3,063,560
ATV12HU15M2 Biến tần Schneider ATV12HU15M2 – 1.5KW – 240V – 1PH 6,390,000 3,520,890
ATV12HU15M3 Biến tần Schneider ATV12HU15M3 – 1.5KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB 7,490,000 4,126,990
ATV12HU22M2 Biến tần Schneider ATV12HU22M2 – 2.2KW – 240V – 1PH HEAT SINK TB 7,420,000 4,088,420
ATV12HU22M3 Biến tần Schneider ATV12HU22M3 – 2.2KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB 9,420,000 5,190,420
ATV12HU30M3 Biến tần Schneider ATV12HU30M3 – 3KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB 10,490,000 5,779,990
ATV12HU40M3 Biến tần Schneider ATV12HU40M3 – 4KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB 11,130,000 6,132,630

Bảng giá biến tần Schneider ATV12

Nguồn bài viết: giá biến tần Schneider Altivar 12 Hoàng Vina

Tham khảo chi tiết các sản phẩm biến tần Schneider ATV12 tại đây: biến tần Schneider ATV12 Hoàng Vina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.