Ảnh hưởng cách mạng công nghiệp 4.0 đến người lao động

Ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến người lao động đang là thách thức mà giai cấp đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đối đầu.

1. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với sản xuất

Hiện nay, cách mạng 4.0 đang phát triển với tốc độ chóng mặt với phạm vi toàn cầu. Đòi hỏi các nước phải luôn chủ động học hỏi, bắt nhịp với những sự thay đổi mỗi ngày. Trước những biến đổi mạnh mẽ của kỷ nguyên công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Ở cuộc cách mạng này hầu hết các lĩnh vực đều bị tác động không ít thì nhiều. Nhưng sự tác động với lĩnh vực lao động và việc làm là rất lớn.

Nhiều sự đột phá của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được sáng tạo như: trí tuệ nhân tạo, robot, internet, in 3D, công nghệ nano,…. Các robot được sử dụng nhiều hơn trong công nghiệp, đi đôi với trí thuệ nhân tạo trở nên phát triển mạnh mẽ. Có thể thay thế con người trong một số giai đoạn sản xuất.

Nhiều ngành nghề thủ công cũng đang dần biến mất. Thay thế vào đó là các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng tay nghề cao. Nhà máy thông minh được ra đời, từ đó đóng vai trò chủ đạo. Tự vận hành toàn bộ quy trình sản xuất, thay thế các dây chuyền.

5 XU HƯỚNG SẢN XUẤT TRONG THỜI 4.0 | Sổ Tay Doanh Trí | Học Viện Quản Lý PACE

cách mạng công nghiệp 4.0 đối với sản xuất

Tìm hiểu sâu hơn về tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với sản xuất

2. Thách thức phải đối đầu của người lao động trước cách mạng công nghiệp 4.0

Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0  đòi hỏi các quốc gia phải có tầm nhìn về chiến lược. Chuyển đổi hình thức tư duy lạc hậu. Giúp giải phóng sức lao động từ con người. Tạo ra các ngành nghề mới dựa trên công nghệ số như: lái xe dịch vụ, cho thuê nhà ở, kinh doanh online,…

Cuộc cách mạng này đã mang lại sự bất bình đẳng lớn, có khả năng phá vỡ thị trường lao động. Tự động hóa bắt đầu thay thế con người khiến cho sự chênh lệch giữa lợi nhuận so với vốn đầu tư và lợi nhuận so với sức lao động. Tri thức sẽ nắm giữ tương lai, phát sinh ra môi trường kỹ năng thấp/lương thấp, kỹ năng cao/lương cao. Dẫn đến sự mất cân bằng.

Tuy nhiên, đối với giai cấp công nhân thì đây là một thách thức lớn phải đối mặt. Việc công nghiệp số, robot, nhà máy thông minh làm mất cân bằng cho người lao động. Nguy cơ mất việc, cắt giảm nhân sự của các công đoạn lặp đi lặp lại. Các công việc đòi hỏi cao về bằng cấp.

Cách mạng công nghiệp 4.0

3. Một số giải pháp được đưa ra 

Để giải quyết được thực trạng trên, xây dụng được giai cấp công nhân lớn mạnh cần thực hiện tốt một số giải pháp:

Thứ nhất: Nâng cao đời sống, tinh thần, vật chất cho công nhân lao động. Từng bước thực hiện chính sách tiền lương đảm bảo đời sống người lao động. Xây dựng và thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp. Chú trọng hơn về xây dựng đời sống văn hóa – tinh thần.

Thứ hai: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển đội ngũ công nhân có trình độ cao. Làm chủ được khoa học – kỹ thuật. Khuyến khích các doanh nghiệp dành thời gian kinh phí đào tạo cho công nhân.

Thứ ba: Xây dựng và thực hiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi, lợi ích của công nhân.

Thứ tư: Tăng cường vai trò của các cấp ủy đảng. Xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Dây chuyền công nghiệp: Hiệu quả và thách thức trong thời đại 4.0

Dây chuyền sản xuất dựa trên cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động nhiều đến người lao động, sự phát triển của kinh tế nước nhà. Nhà nước cũng đã đưa ra các chính sách để cải thiện giúp người lao động. Tránh tình trạng thất nghiệp mất việc làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.